Informacje

Terytorialsi z Sanoka ćwiczyli z kłodzkimi góralami
Szkolenia i ćwiczenia 
Opieka nad pacjentem leżącym
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia 
Rok działań przeciwepidemicznych
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Nowe brygady i bataliony WOT
Odporna wiosna,  Trwała Odporność