Informacje

Lubelscy terytorialsi przeprowadzili pierwszą dekontaminację
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe 
Łączy tych, którzy potrzebują z tymi, którzy niosą pomoc
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe 
Wojsko zażegnało kryzys w kolejnym DPS
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe 
WOT wspiera Domy Pomocy Społecznej
Odporna wiosna,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe