Informacje

 Kolejny obszar wsparcia WOT – pobieranie wymazów
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe 
Wracają do służby na czas kryzysu
Medyczne,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Innowacje 
Aplikacja, która ułatwi pomoc!
Kukuła,  Odporna wiosna,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe,  Innowacje 
375 litrów krwi od terytorialsów i podchorążych
Odporna wiosna,  HDK,  Medyczne,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe 
Żołnierze WOT wspierają Policjantów
Porozumienia,  Odporna wiosna,  Społeczne 
Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze „na żołnierza WOT”
Odporna wiosna,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe 
„ODPORNA WIOSNA” WOT
Odporna wiosna,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe 
Żołnierze odpowiadają na apel i oddają krew
Odporna wiosna,  HDK,  Zarządzanie Kryzysowe