Żołnierze WOT wspierają Policjantów

 

Od kilku dni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają policjantów, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach.

Działania te są prowadzone na mocy decyzji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Zakres pomocy obejmuje udział we wspólnych patrolach, których zadaniem jest sprawdzenie, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach. Wspólne działania służb medycznych oraz żołnierzy i policjantów mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W patrolach uczestniczy minimum jeden policjant i żołnierz. Posiadają oni listę osób i adresów, pod które muszą się udać, aby nawiązać kontakt z odizolowaną osobą. W miarę posiadanych możliwości do zadań wsparcia Policji kierowani są żołnierze posiadający przeszkolenie medyczne i wyposażeni w plecaki medyczne.

— Podczas patrolu policjant dzwoni do osoby przebywającej w kwarantannie, pyta o stan zdrowia, o doraźne potrzeby — mówi ppor. Szymon Bilski z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. — Rola nas – żołnierzy WOT – polega na pomocy policjantowi, odnotowaniu potrzeb i oczekiwań osób przebywających w kwarantannie, czy też w nawigowaniu w terenie, aby sprawnie dotrzeć do mieszkańców.

Osoby przebywające w kwarantannie są wyrozumiałe i akceptują sytuację, jaka ich spotkała. Odwiedziny policyjno-wojskowego patrolu są postrzegane jako faktyczne kroki zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

— Takie kontrole, to również sposobność zebrania informacji na temat ewentualnych potrzeb osób przebywających w kwarantannie — podkreśla ppor. Bilski. — Sprawdzenia odbywają się głównie telefonicznie z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu.

Wszystkie kontrole odbywają się w sposób wykluczający możliwość kontaktu fizycznego żołnierzy i policjantów z osobą objętą kwarantanną. Mundurowi rozmawiają z taką osobą telefonicznie bądź za pośrednictwem domofonu.

W całym kraju w działania związane z walką z koronawirusem zaangażowanych jest dzisiaj 2,1 tys. żołnierzy WOT. Od kilku dni Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „ODPORNA WIOSNA” (RESILIENT SPRING). Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

Od blisko tygodnia w WOT funkcjonuje punkt bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego. Pod numerem telefonu 800-100-102 każda osoba samotna, starsza, czy źle znosząca izolację lub odczuwająca stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa – może otrzymać fachową pomoc psychologiczną.

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

Załączniki

powiązane informacje

Zamknęliśmy cykl pracy ZIK – podopieczni DPS wrócili do bezpiecznej placówki
Odporna wiosna,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe 
WOT wspiera Domy Pomocy Społecznej
Odporna wiosna,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe 
„Odporna Wiosna” wsparciem dla opieki medycznej i służb sanitarnych
Odporna wiosna,  Medyczne,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe