Ćwiczenie AMPER 22 PGE Dystrybucja, służb i WOT na Podlasiu

W Sokółce odbyły się ćwiczenie reagowania kryzysowego AMPER 22. To pierwsze wspólne ćwiczenie służb reagowania kryzysowego w województwie podlaskim.

Jego organizatorem jest PGE Dystrybucja. W tegorocznych manewrach uczestniczyli pracownicy spółki wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przedstawicielami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz żołnierzami 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Celem ćwiczenia było zarówno doskonalenie umiejętności wśród osób funkcyjnych w spółce, jak i współdziałanie z administracją oraz innymi podmiotami w czasie dużych awarii sieci. Scenariusz ćwiczeń zakładał m.in. blackout wywołany zdarzeniami o charakterze terrorystycznym.

Współpraca służb jest niezwykle istotna w czasie sytuacji kryzysowych. Ochrona infrastruktury elektroenergetycznej jest szczególnie ważna  - powiedział Jarosław Kwasek, prezes PGE Dystrybucja. Forma ćwiczeń, jaką przyjęto, pozwala na dokładne zbadanie zagrożeń zewnętrznych, jakie mogą spotkać nasze obiekty. Dbanie o bezpieczeństwo wszystkich elementów infrastruktury elektroenergetycznej jest konieczne szczególnie w obecnych, niespokojnych czasach - dodał.

W ramach ćwiczenia AMPER 22 aktywowany został Zespół Oceny Wsparcia, który jest "oczami i uszami" dowódcy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zadaniem zespołu jest ocena zakresu potrzebnego wsparcia, które będzie udzielone w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego MON.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia pierwszym z działań terytorialsów było podstawienie na teren szpitala w Sokółce jednego z modułów Kontenerowej Elektrowni Polowej. W realnych działaniach, gdyby zaszła taka potrzeba, to urządzenie jest w stanie zasilić tę placówkę medyczną w energię elektryczną niezbędną do jej funkcjonowania.

Dodatkowo w powietrzu działała Grupa Rozpoznania Obrazowego. Po raz pierwszy w Polsce obraz z kamery bezzałogowca FlyEye transmitowany był na żywo do spółki PGE Dystrybucja. Dzięki temu pracownicy mogli szybko ustalić miejsce uszkodzenia linii wysokiego napięcia oraz zająć się jej naprawą - podkreślił płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

PGE Dystrybucja oraz 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej łączy porozumienie o współpracy. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom województwa podlaskiego bezpieczeństwa energetycznego m.in. poprzez wsparcie ze strony WOT w usuwaniu masowych awarii, które przekraczają możliwości spółki.

Zgodnie z zapisami ustawy o obronie Ojczyzny WOT odpowiada za niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT odpowiadają za współpracę z wojewodami w obszarze koordynacji i realizacji wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP.

kpt. Łukasz Wliczewski

Rzecznik prasowy 1 PBOT

Załączniki

powiązane informacje

Już rok wspieramy SG w ochronie granicy RP
#SilneWsparcie,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Lokalne,  Wydarzenia 
Terytorialsi zakończyli ćwiczenie Przyjazna Energia-22
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie 
Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Terytorialsi na Westerplatte oddali hołd obrońcom Ojczyzny
Kukuła,  Społeczne,  Tradycja,  Lokalne,  Wydarzenia