Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii #SilneWsparcie

SP Sonda

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii SP Sonda

Kurs AGRYKOLA

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Kurs AGRYKOLA

Szkolenia i ćwiczenia

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Szkolenia i ćwiczenia

Zarządzanie Kryzysowe

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Zarządzanie Kryzysowe

Zaciąg

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Zaciąg

Przysięgi

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Przysięgi

Lokalne

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Lokalne

Międzynarodowe

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Międzynarodowe

Ukraina

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Ukraina

Zdrowy styl życia

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Zdrowy styl życia

Uchodźcy

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Uchodźcy

CSWOT

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii CSWOT

Niezawodna pomoc

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Niezawodna pomoc

Kwalifikacja wojskowa

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Kwalifikacja wojskowa

Społeczne

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Społeczne

Tradycja

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Tradycja

Polecane

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Polecane

Sprzęt i uzbrojenie

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Sprzęt i uzbrojenie

Powołanie

Przejście do nowej strony z listą publikacji o kategorii Powołanie

31.12.2022

Działania WOT w 2022 roku

Miniony rok dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej był okresem intensywnego działania. Terytorialsi brali udział w operacjach wspierających administrację publiczną i społeczności lokalne. Aktywnie prowadzono rekrutację oraz powołania ochotników w szeregi brygad OT.  Żołnierze WOT uczestniczyli w szkoleniach krajowych oraz ćwiczeniach międzynarodowych. W 2022 roku formacja przyjęła zadania niemilitarnej części zarządzania kryzysowego w MON.

Rozwój formacji w 2022 r.

Działania rekrutacyjne prowadzone były we wszystkich brygadach OT. Założony cel został osiągnięty już w listopadzie. Jednak proces rekrutacyjny nadal trwał. Pod koniec roku WOT przekroczyły liczebnością 36 tys. żołnierzy, w tym blisko 32 tys. ochotników oraz ponad 4 tys. żołnierzy zawodowych. Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem również u kobiet, które stanowią ponad 20% formacji. Średnia wieku żołnierza OT to 33 lata.

Żołnierze WOT uczestniczyli w wielu kursach organizowanych przez Wojskowe Akademie i Szkołę Podoficerską „Sonda”. Kształcenie kadry oficerskiej w ramach kursu „Agrykola” odbywało się w Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Wojsk Lądowych. Finalnie w tym roku szkolenie ukończyło 115 kandydatów. Natomiast szkolenie dla kandydatów na pierwszy stopień podoficerski było prowadzone przez Szkołę Podoficerską „Sonda”. Sumarycznie w 2022 r. przeszkolono ponad 320 ochotników.

W bieżącym roku ruszyły  powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej żołnierzy rezerwy, którzy będą pełnić służbę w ramach aktywnej rezerwy. Pierwsze powołania na stanowiska już się rozpoczęły, obecnie w WOT służy ponad 20 żołnierzy AR. Z uwagi na uwarunkowania administracyjne, zasadniczy rzut naboru rozpoczynamy od 1 stycznia 2023 r. W przyszłym roku zaplanowano  powołanie 1230 żołnierzy na stanowiska dedykowane aktywnej rezerwie.

Od czerwca formacja rozpoczęła formowanie kolejnych trzech brygad: 18 Stołecznej, 19 Nadbużańskiej i 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.  Powstały też dwa bataliony lekkiej piechoty: 152 w Krośnie Odrzańskim i 172 w Opolu.

1 4

Szkolenie

Miniony rok obfitował w liczne szkolenia. W brygadach OT zrealizowano blisko 240 szkoleń podstawowych i wyrównawczych, ponad 660 zajęć rotacyjnych oraz 55 czternastodniowych ćwiczeń zintegrowanych. W maju Terytorialsi brali udział w ćwiczeniu Defender Europe 2022. Szkolenie odbywało się na terytorium  Polski oraz 8 innych państw.  Zaangażowanych było łącznie 18 tys. żołnierzy z ponad 20 krajów, z tego na terytorium Polski ok. 7 tys. żołnierzy i 3 tys. jednostek sprzętu. Ćwiczenie miało na celu budowanie gotowości i interoperacyjności między sojusznikami i partnerami USA i NATO.

Żołnierze WOT wielokrotnie brali  udział w szkoleniach z medycyny pola walki. Instruktorami byli żołnierze Gwardii Narodowej USA, którzy ćwiczenia opierali na praktycznych doświadczeniach. Udział Terytorialsów w zajęciach pozwala na budowę tzw. kompetencji podwójnego zastosowania, przydatne zarówno podczas działań bojowych, katastrof czy zdarzeń masowych.

W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu w 2022 r. przeprowadzono ponad 100 edycji kursów. W sumie przeszkolono blisko 2 tys.  żołnierzy na kursach: operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN, medycyny pola walki - COMBAT MEDIC, instruktorów RPG-7, SERE, naziemnych zespołów poszukiwawczo – ratowniczych, instruktorów - snajperów, instruktorów karabinów maszynowych, celowniczych granatników M72 oraz obserwatorów ognia.

221204ide057

Zarządzanie kryzysowe

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła wiele zmian w zakresie zarządzania kryzysowego. Jednym z uchwalonych przedsięwzięć jest powierzenie Wojskom Obrony Terytorialnej niemilitarnej części zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Z dniem wejścia w życie  ustawy Dowódca WOT został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT zastąpili dotychczasowych szefów WSzW i stali się doradcami wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia wojskowego na wypadek powstania sytuacji kryzysowych w regionie.

W tym roku przeprowadzono wiele szkoleń ze służbami z użyciem różnych scenariuszy wydarzeń. Jednym z ogólnopolskich przedsięwzięć szkoleniowych z zarządzania kryzysowego było ćwiczenie pk. „Przyjazna Energia-2022” na wypadek wystąpienia przerw w dostawie prądu. W szkolenia zaangażowane były Grupy Rozpoznania Obrazowego WOT.

whatsapp image 2022 11 30 at 12 38 55 1

Operacje wspierające społeczności lokalne

Silne Wsparcie

We wrześniu 2022 r. minął rok od rozpoczęcia wsparcia funkcjonariuszy Straży Granicznej przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Celem operacji „Silne Wsparcie” było wzmocnienie odporności mieszkańców regionu przygranicznego na zagrożenia o charakterze hybrydowym. Od początku operacji do działania zostali skierowani żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z biegiem czasu, wraz ze wzrostem liczby nielegalnych przekroczeń granicy, w działania wspierające zaangażowani zostali żołnierze pozostałych brygad WOT. W kulminacyjnym momencie  granicę ochraniało blisko 2 tys. Terytorialsów. Do wsparcia z powietrza zaangażowano Bezzałogowe Statki Powietrzne FlyEye z Grup Rozpoznania Obrazowego. Operatorzy wykonali ponad 2300 godzin lotów.

221119ide155

Niezawodna Pomoc

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę społeczeństwo polskie otworzyło szeroko serca i granice dla uchodźców z Ukrainy. Minister obrony narodowej Pan Mariusz Błaszczak już w pierwszych dniach wydał decyzję o skierowaniu żołnierzy WOT do wsparcia działań samorządów, administracji publicznej i Straży Granicznej. W szczytowym momencie w operację zaangażowano maksymalnie około 1,5 tys. żołnierzy WOT oraz 70 jednostek sprzętu w ciągu doby. Terytorialsi wspierali ponad 40 punktów relokacji uchodźców i ponad 20 punktów informacyjnych. W ramach operacji „Niezawodna Pomoc” udzielono wsparcia blisko 2,5 mln. uchodźcom, z czego ponad 685 tysiącom zapewniono transport do miejsc na terenie całego kraju i poza jego granicami. Przetransportowano również ponad 1585 ton materiałów niezbędnych do egzystencji i udzielenia doraźnej pomocy uchodźcom. Od drugiej połowy kwietnia blisko 120 żołnierzy Kanadyjskich Sił Zbrojnych (CAF) wspierało działania pomocowe WOT na terenie Polski.

220302jsz018 (1)

Wymiana doświadczeń z Ukrainą

We wrześniu przez trzy dni Wojska Obrony Terytorialnej gościły przedstawicieli delegacji Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy na czele z gen. bryg. Serhii SOBKO – zastępcą Dowódcy i szefem sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy. Spotkanie miało charakter bilateralnej wymiany doświadczeń  między formacjami. Wizyta delegacji rozpoczęła się w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu. Następnie przedstawiciele polskich i ukraińskich wojsk obrony terytorialnej wzięli udział w konferencji „Niepodległość Informacji” – organizowanej przez Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Na zakończenie wizyty delegacja odwiedziła dowództwo 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jednym z głównych punktów programu na Podlasiu było zapoznanie się i praktyczne strzelanie z polskiego karabinka MSBS GROT.

ple dsc 3651 (1)

Tradycje

W natłoku obowiązków żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej nie zapomnieli o podjętym zobowiązaniu w stosunku do naszych bohaterów i poprzedników - żołnierzy Armii Krajowej. Swoim zaangażowaniem, codzienną służbą i poświęceniem zapewniamy naszych kombatantów o tym, że ich marzenia i dążenia do wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski nie były mrzonkami. Trud służby Ojczyźnie, w oparciu o wartości i ideały, które przyświecały żołnierzom AK - niezłomnym wojownikom walki o wolność i niepodległość pozwala Nam z dumą patrzeć w przyszłość.

221214zbo035

 

Mjr Witold Sura
Rzecznik prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Ruszają Ferie z WOT
Kwalifikacja wojskowa,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zaciąg,  Lokalne,  Powołanie,  Szkolenie w SRO 
Trenuj z Wojskiem w ferie
SP Sonda,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Wydarzenia,  Zdrowy styl życia,  CSWOT 
Żołnierze 3 PBOT trwają na posterunku - #NiezawodnaPomoc niesiona uchodźcom nie ustaje
#SilneWsparcie,  Niezawodna pomoc,  Ukraina,  Uchodźcy