Już rok wspieramy SG w ochronie granicy RP

Już rok wspieramy SG w ochronie granicy RP

Dzisiaj mija rok od rozpoczęcia wsparcia funkcjonariuszy Straży Granicznej przez Wojska Obrony Terytorialnej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej 3 września 2021 roku terytorialsi weszli do działań na terenie wówczas objętym stanem wyjątkowym.

Celem rozpoczętej wtedy operacji SILNE WSPARCIE było wzmocnienie odporności mieszkańców regionu przygranicznego na zagrożenia o charakterze hybrydowym. Od początku wzięli w niej udział żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z biegiem czasu, wraz ze wzrostem liczby nielegalnych przekroczeń granicy, w działania wspierające zaangażowani zostali żołnierze pozostałych brygad OT.

W okresie od września 2021 roku do początku marca 2022 roku największe natężenie działań WOT miało miejsce w głębi strefy nadgranicznej. Od samego początku operacji SILNE WSPARCIE głównym podmiotem wsparcia stali się mieszkańcy strefy objętej stanem wyjątkowym. Już po 72 godzinach od rozpoczęcia zaangażowania podlascy terytorialsi odwiedzili wszystkie 115 miejscowości ze strefy objętej stanem wyjątkowym. Żołnierze skupili się na spotkaniach z władzami lokalnymi oraz mieszkańcami. Odwiedzili także domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo- lecznicze oraz dom dziecka. Ich zadaniem była ocena zakresu ewentualnego wsparcia oraz monitorowanie sytuacji. Dowództwo WOT uruchomiło telefoniczną linię wsparcia, która poprzez rzetelne udzielanie informacji, miała służyć stabilizacji nastojów lokalnej społeczności oraz oferować pomoc psychologiczną. Personel dziewięciu urzędów (gminnych i miejskich) został przeszkolony przez Zespół Działań Cyberprzestrzennych Dowództwa WOT z zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Terytorialsi prowadzili także patrole piesze oraz mobilne na korzyść Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Wykorzystywali przy tym do obserwacji sprzęt optoelektroniczny (w tym noktowizję oraz termowizję). Wsparcie z powietrza, w postaci lotów rozpoznawczych, zapewniały Grupy Rozpoznania Obrazowego. Od 3 września 2021 roku operatorzy Bezzałogowych Statków Powietrznych FlyEye wykonali ponad 800 godzin lotów nad województwem podlaskim. Bezzałogowce umożliwiały skuteczną lokalizację imigrantów, a Straży Granicznej działania wyprzedzające.

W kulminacyjnym momencie w ochronę granicy (na Podlasiu i Lubelszczyźnie) zaangażowanych było blisko 2 000 terytorialsów.

Od marca 2022 roku Wojska Obrony Terytorialnej w Podlaskiem odpowiadają za ochronę wyznaczonego odcinka granicy polsko-białoruskiej. Wszystkimi zaangażowanym siłami na tym obszarze dowodzi 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej.

 

 

 

kpt. Łukasz WILCZEWSKI

Oficer Prasowy 1PBOT

Załączniki

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Ćwiczenie AMPER 22 PGE Dystrybucja, służb i WOT na Podlasiu
Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia 
Terytorialsi na Westerplatte oddali hołd obrońcom Ojczyzny
Kukuła,  Społeczne,  Tradycja,  Lokalne,  Wydarzenia 
Przysięga i IV Święto kujawsko-pomorskich terytorialsów
Społeczne,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Wydarzenia