Terytorialsi zakończyli ćwiczenie Przyjazna Energia-22

Wojska Obrony Terytorialnej zakończyły ogólnopolskie ćwiczenie pk. „Przyjazna Energia-2022”. Terytorialsi wspólnie z dostawcami energii przeprowadzili szereg wspólnych szkoleń na wypadek wystąpienia przerw w dostawie prądu.

Ćwiczenia epizodyczne pk. „Przyjazna Energia-2022” miały na celu zweryfikowanie zdolności Wojsk Obrony Terytorialnej do wsparcia odporności lokalnych społeczności i infrastruktury krytycznej.  Scenariusz działań podczas szkolenia zakładał przerwy i ograniczenia w dostępności do energii elektrycznej.

Szkolenia odbyły się we wszystkich województwach przy współdziałaniu z lokalnymi dostawcami energii elektrycznej. Żołnierze podczas ćwiczenia praktycznie zweryfikowali możliwość zasilania wskazanych miejscowości oraz wybranych obiektów infrastruktury krytycznej, takich jak szpitale czy wodociągi.

Terytorialsi zakończyli ćwiczenie „Przyjazna Energia-22”

Dodatkowo w ćwiczenia zaangażowane były Grupy Rozpoznania Obrazowego WOT i Zespoły Oceny Wsparcia. Po raz pierwszy w Polsce obraz z kamery bezzałogowych statków powietrznych FlyEye, transmitowany był na żywo do spółek będących dostawcami energii elektrycznej.

Jak powiedział gen. broni Wiesław KUKUŁA, dowódca WOT:

Dostępność energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych determinuje funkcjonowanie lokalnych społeczności oraz w praktyce definiuje ich odporność. WOT dysponuje zasobami, które w istotny sposób mogą wzmacniać odporność państwa na lokalne również długotrwałe "black out"-y zapewniając dostępność zasobów definiowanych energią oraz dając czas służbom na usuwanie zniszczeń i awarii. Znaczenie tego typu zdolności można obserwować również podczas toczącej się wojny obronnej Ukrainy.

Każda brygada obrony terytorialnej po zakończeniu ćwiczenia pk. „Przyjazna Energia-2022” zdefiniowała wnioski końcowe z przebiegu szkolenia. Dobre praktyki i spostrzeżenia zostaną udostępnione stronie ukraińskiej.

Na wyposażeniu WOT znajdują się między innymi Kontenerowe Elektrownie Polowe KEP-900 o mocy 900 kW każdy oraz wiele Mobilnych Zespołów Spalinowo – Elektrycznych  o mniejszej mocy. Ponadto na podstawie porozumienia z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz Planu Zarządzania Kryzysowego, Wojska Obrony Terytorialnej mogą wykorzystywać agregaty prądotwórcze znajdujące się w zasobach Agencji w celu wsparcia lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych.

Na mocy Ustawy o obronie Ojczyzny oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie Systemu Zarządzania Kryzysowego RON, WOT odpowiada za niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT odpowiadają za współpracę z wojewodami w obszarze koordynacji i realizacji wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP.

Ćwiczenie pk. „Przyjazna Energia” jest realizowane przez brygady obrony terytorialnej w swoich rejonach działania od 2019 roku.

mjr Witold SURA
Rzecznik prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Terytorialsi w gOTowości do energetycznego wsparcia administracji publicznej
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje,  Szkolenie w SRO 
Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Ćwiczenie AMPER 22 PGE Dystrybucja, służb i WOT na Podlasiu
Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia 
Mistrzostwa WOT w Biatlonie Letnim
Szkolenia i ćwiczenia,  Lokalne,  Rywalizacja sportowa,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Zdrowy styl życia