Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023

2023 r. to szósty rok funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Przez ten czas udało się zrobić wiele zarówno w obszarze szkolenia, jak i rozwoju Formacji. Terytorialsi stali się niepodważalnym elementem systemu bezpieczeństwa Polskiego państwa. Zyskali zaufanie i poparcie społeczne dla prowadzenia dalszych działań. Rok 2023 Formacja zamyka osiągając 40 tys. żołnierzy-ochotników!

2023 r. to bardzo aktywny czas dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Formacja w mijającym roku nie tylko sprawnie się rozwijała i zwiększała swój potencjał osobowy, ale również podejmowała kolejne działania m.in. wspierała społeczności lokalne i angażowała się w działania o charakterze pomocowym. Żołnierze WOT aktywnie szkoli się i współdziałali z innymi strażami i służbami na rzecz lokalnego bezpieczeństwa. 2023 r. to także kolejny rok obecności Terytorialsów na polskiej, wschodniej granicy państwowej. Podkreślić należy również, że cele na 2023 r., które zostały określone w Planie Rozwoju WOT na lata 2021-2035 zostały zrealizowane.

Jak zaznacza cz.p.o. Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Krzysztof Stańczyk:

Mijający rok to czas wielu wyzwań i wytężonej pracy. Zaangażowanie żołnierzy w pomoc niesioną lokalnym społecznościom, wspieranie działań administracji samorządowej oraz służba pełniona na polskiej, wschodniej granicy państwowej – to tylko część realizowanych przez nas zadań. Moi żołnierze w 100% wypełniają misję, jaka została przed nimi postawiona. Wszystkie zmiany, jakie nastąpiły w tym roku, tylko wzmocniły naszą Formację i jasno pokazały, że zmierzmy w dobrym kierunku. Wyrazem tego jest 40 tys. ochotników służących w naszych szeregach. Jestem dumny z moich żołnierzy! Terytorialsi dziękuję za Waszą służbę w mijającym roku. Nadchodzący czas z pewnością przyniesie nam kolejne wyzwania. Wiem jednak, że z takim wojskowym teamem, jaki zbudowaliśmy, jesteśmy wstanie zrobić wszystko!

 

KRÓTKIE RESUME

Rośniemy w siłę i dbamy o rozwój – 40 tys. żołnierzy-ochotników

Jednym z głównych wyzwań stojących przed Formacją jest jej rozwój, również w zakresie zwiększania potencjału osobowego. By wspierać proces rekrutacji w 2021r. powstały w WOT Mobilne Zespoły Rekrutacyjne. To m.in. dzięki zaangażowaniu żołnierzy służących w ich szeregach, Formacja, z końcem 2023 r. osiągnęła 40 tys. żołnierzy-ochotników. Ochotnicy Ci to osoby wykonujące różne zawody i mające różne pasje. Wszystkich jednak łączy wspólna troska o dobro naszej Ojczyzny i bezpieczeństwo swoich najbliższych.

Wojska Obrony Terytorialnej zapewniają także możliwość rozwoju. Z jednej strony, po spełnieniu wymogów formalnych, żołnierze mogą ubiegać się o rozpoczęcie służby w strukturach armii zawodowej. Z drugiej mają możliwość rozwoju jako żołnierze OT (mogą ukończyć Szkołę Podoficerską „SONDA” lub kurs oficerski „AGRYKOLA”). Ponadto mogą oni korzystać z wielu dodatkowych specjalistycznych szkoleń i kursów np. z zakresu medycyny pola walki.

W zakresie rozwoju, w 2023 r. ważne zamiany zaszły również na stanowiskach kluczowej kadry kierowniczej Formacji. Po zakończeniu kadencji gen. Wiesława Kukuły stanowisko Dowódcy Formacji objął gen. dyw. Maciej Klisz. Następnie, w związku ze zmianami kadrowymi, na czasowo pełniącego obowiązki Dowódcy WOT wyznaczony został gen. bryg. Krzysztof Stańczyk. Zmiany pokazały jedność i spójność działania i przełożyły się na dalszy rozwój Formacji.

Stawiamy na szkolenie

W 2023 r. w Wojskach Obrony Terytorialnej zrealizowano 261 szkoleń podstawowych i wyrównawczych, ponad 725 ćwiczeń rotacyjnych oraz 98 czternastodniowych ćwiczeń zintegrowanych. Ponadto Terytorialsi aktywnie angażowali się w ćwiczenia, szkolenia i zawody z organizowane innymi rodzajami Sił Zbrojnych RP - uczestniczyli m.in. w Anakondzie-23. Brali oni udział i odnosili sukcesy również w takich przedsięwzięciach jak m.in. Recon Clash, Ranger-Pre-Selection Course, Cambrian Patrol oraz Sniper Extreme.

Po raz kolejny, w kooperacji z Fabryką Broni „Łucznik” Radom, zorganizowano także konferencję GROTowisko. Jak co roku cieszyła się ona popularnością wśród ekspertów i sympatyków wojskowości.

W WOT sprawnie rozwijane były również koncepcje związane z możliwością wykorzystania potencjału zwierząt podczas realizowanych zadań. W ramach projektu Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych K9 utworzony ma zostać Ośrodek WOT służący do Szkolenia Specjalistycznego Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych. Równie prężnie rozwija się projekt szkolenia konnego w WOT.

W minionym roku aktywnie działało także Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. CSWOT zorganizowało ponad 130 edycji kursów i szkoleń, podczas których przeszkoliło ponad 2,5 tys. osób. Centrum rozwinęło także współpracę międzynarodową, czego wyrazem było podpisanie porozumienia o współpracy z 129 Regional Training Institute ze Springfield (Centrum Szkoleniowe Gwardii Narodowej USA).

Inwestujemy we współpracę międzynarodową

Rok 2023, w zakresie współpracy międzynarodowej był dla Wojsk Obrony Terytorialnej intensywny. Odbyło się ponad 70 wyjazdów zagranicznych, a w Polsce gościło ponad 100 delegacji z innych państw. Wizytę w Dowództwie WOT złożyli również dowódcy partnerskich formacji terytorialnych – Dowódca Kanadyjskich Sił Zbrojnych – gen. broni Jocelyn Paul, Dowódca Swedish Home Guard – gen. dyw. Laura Swaan Wrede oraz Dowódca Estonian Defence League – gen. bryg. Riho Uhtegi. Na uwagę zasługują także wizyty Dyrektora Centre of Excellence płk Orlina Nikolova, Dowódcy CAMP DAWSON płk Josepha Fonseca, Dowódcy Gwardii Narodowej West Virginia gen. dyw. Wiliam E. Crane czy Dowódcy 6th UK Division gen. dyw. G. Stricklanda.

Wspieramy wszystkich obywateli

Zgodnie z mottem Terytorialsi są „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”. Często to właśnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, jako pierwsi udzielają wsparcia i pomocy poszkodowanym i potrzebującym.

Ponadto, z uwagi na terytorialność, żołnierze WOT odbywają wspólne szkolenia z przedstawicielami samorządów. Uczą się, jak sprawnie współdziałać ze Strażą Pożarną, Policją oraz jak wspólnie przeciwdziałać kryzysom. Jest to o tyle istotne, że to właśnie Wojska Obrony Terytorialnej odpowiedzialne są w całym Resorcie Obrony Narodowej, za zarządzanie kryzysowe.

By jeszcze lepiej, sprawniej i bardziej wydajnie funkcjonować, Wojska Obrony Terytorialnej stawiają na współpracę z administracją publiczną i organizacjami samorządowymi. W tym roku WOT podpisał porozumienie o współpracy m.in. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gaz-Systemem czy Służbą Więzienną.

Żołnierze WOT nieprzerwanie, od ponad dwóch lat, pełnią służbę na polskiej, wschodniej granicy państwowej. Od 2023 r. obecni są również na polsko-słowackiej granicy państwowej. Ramię w ramię z wojskami operacyjnymi i Strażą Graniczną czuwają nad bezpieczeństwem Polaków.

Misją działania Terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Swoim przygotowaniem, wyszkoleniem i podejmowanym działaniem, każdego dnia pokazują, że z powodzeniem wywiązują się z tej misji. Żołnierze WOT są Zawsze Gotowi do działania i Zawsze Blisko swoich lokalnych społeczności.

Silni Tradycją

Od samego początku formowania WOT stawiamy na tradycję. W minionym roku, również to ona była dla nas najważniejsza. W lutym celebrowaliśmy 81 rocznicę utworzenia Armii Krajowej, w marcu oddawaliśmy cześć żołnierzom wyklętym, a we wrześniu świętowaliśmy dzień Polskiego Państwa Podziemnego i ustanowione tego samego dnia Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednak najważniejsza jest dla nas codzienna pomoc i wsparcie, okazywane – bohaterom i kombatantom – Polakom, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszego kraju. Terytorialsi na co dzień opiekują się żyjącymi bohaterami. Pomagają przy zrobieniu zakupów czy też po prostu spędzają z nimi czas. Ponadto opiekują się grobami i mogiłami obrońców naszej Ojczyzny. Zgodnie z przyjętym w formacji credo – żołnierze WOT stoją na staży wartości, o które walczyli ich patroni.

Martyna WOJENKA
Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Sympozjum wojsk obrony terytorialnej z państw wschodniej flanki NATO
Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Kooperacja,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Stańczyk,  Dowódca WOT 
Przełomowy moment współpracy WOT z Gwardią Narodową USA
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie