Przełomowy moment współpracy WOT z Gwardią Narodową USA

 

W czwartek (20.07.2023 r.) na poligonie w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, a jego amerykańskim odpowiednikiem 129 Regional Training Institute ze Springfield. Podpisana umowa zakłada kontynuację dotychczasowej współpracy i utworzenie nowych szkoleń dla polskich Terytorialsów.  

Z Wojskami Obrony Terytorialnej współpracujemy już od 5 lat i widzimy zdecydowany wzrost zdolności i możliwości operacyjnych oraz doposażenie żołnierzy wojska polskiego w nowoczesne uzbrojenie. Dzisiaj formalizujemy tę współpracę. Nie da się ukryć, że Chicago jest miastem, w którym na co dzień mieszka największa liczba Polaków co jest dla nas niezwykle istotne w dotychczasowych relacjach. – powiedział gen. Rodney Boyd, zastępca dowódcy Gwardii Narodowej stanu Illinois. 

Podpisane w obecności Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. bryg. Macieja Klisza i zastępcy dowódcy Gwardii Narodowej stanu Illinois gen. Rodneya Boyda porozumienie zakłada dalszy rozwój dotychczas realizowanych szkoleń operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN, snajperów oraz ratowników pola walki, a także utworzenie nowych kursów kierowanych dla obserwatorów ognia, logistyków, specjalistów OPBMR oraz szkoleń z zakresu procesu dowodzenia.  

Od samego początku formowania Wojsk Obrony Terytorialnej jasne było to, że największym wyzwaniem dla formacji terytorialnych i ochotniczych jest utrzymanie właściwych standardów szkolenia. To one bezpośrednio stanowią o poziomie potencjału operacyjnego jednostek WOT. Właśnie z tego powodu w 2018 r. utworzono Centrum Szkolenia WOT, które stało się „kuźnią” kadr instruktorskich naszej Formacji. Podpisanie porozumienia o współpracy między CSWOT i 129 RTI pokazuje, że przyjęliśmy właściwe priorytety w budowie formacji lekkiej piechoty, a współpraca z żołnierzami Gwardii Narodowej Stanu Illinois jest wyrazem zaufania oraz szansą na pozyskanie nowych doświadczeń - dodał gen. bryg. Maciej Klisz, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.  

Oficjalna część podpisania porozumienia poprzedzona została przygotowanym szkoleniem naprowadzania ognia lotnictwa na wskazane cele, działaniem systemów bezzałogowych statków powietrznych WARMATE, strzelaniem z granatników M-72, a także elementami SERE. Działania te podjęte zostały we współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a w czasie realizowanego działania na niebie toruńskiego poligonu ujrzeć można było między innymi myśliwce F-16, SU-22 czy śmigłowce W-3 Sokół. 

Dzięki dotychczasowej współpracy z amerykańskimi gwardzistami nasi żołnierze mają nie tylko możliwość nabycia nowych umiejętności, ale przede wszystkim wymiany doświadczeń. Podpisane porozumienie umożliwi nam rozwój i intensyfikację obecnie realizowanych szkoleń, a także utworzenie nowych kursów, które pozwolą polskim Terytorialsom nabyć nową wiedzę. – podsumował płk Edward Chyła komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej 

Dotychczas (w latach 2022-2023) w ramach realizowanych 15 edycji szkoleń, amerykańscy instruktorzy przeszkolili łącznie niemalże tysiąc Terytorialsów. Podpisana pomiędzy Centrum Szkolenia WOT, a 129 RTI z Springfield umowa o współpracy pozwoli w kolejnych latach na rozwinięcie realizowanej obecnie działalności szkoleniowej o pięć nowych kursów, co znacząco przełoży się na zwiększoną ilość polskich żołnierzy, którzy nabędą specjalistyczne umiejętności i doświadczenie. 

ppor. Krzysztof Wójcik
Oficer Prasowy CS WOT

Załączniki

powiązane informacje

Stawiamy na współpracę
Szkolenia i ćwiczenia,  Interoperacyjność,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
Integracja i rozwój – podsumowanie GROTowiska23
GROTowisko,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje