Recon Clash-23: Estończycy triumfują w Bieszczadach

Dobiegły końca międzynarodowe zawody użyteczno-bojowe Recon Clash-23 zorganizowane w dniach 21-26 października 2023 przez 3 Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej. W zawodach wzięło udział jedenaście sześcioosobowych reprezentacji żołnierzy z Polski oraz Estonii. Podczas zaciętej rywalizacji zespoły pokonały nawet 170 kilometrów pieszo. Sprawdzając tym samym swoje umiejętności, doświadczenie oraz ducha walki w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych.

W rezultacie zaciętej walki pierwsze miejsce zajęła reprezentacja z Estonian Defence League, tuż za nimi była 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Czwarte miejsce zajęła 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. Kolejne miejsca podczas rywalizacji zajęli Zawiszacy z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, a szóste miejsce 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana.

Podczas zawodów zorganizowanych przez 3 Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej, zawodnicy pokonali pieszo od 110 do 170 kilometrów, realizując przygotowane zadania w ciężkim terenie górzystym.

Teren na którym rywalizowaliśmy był niezwykle wymagający, rejon południowych Bieszczad to głównie wzgórza, strome urwiska, cieki wodne, wąwozy. Jednak to była przyjemność by w takim terenie działać. Ilość kilometrów zależała od wybranej przez drużynę trasy.

- powiedział uczestnik zawodów pk. "Recon Clash-23" z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Formuła tegorocznych zawodów użyteczno-bojowych Recon Clash-23 oparta była o zadania dla drużyny rozpoznawczej w postaci wykonania długodystansowego patrolu w formie tzw. pętli taktycznej. W trakcie zawodów drużyny realizowały szereg zadań taktycznych z dziedziny działań nieregularnych oraz niekonwencjonalnych.

Zawodnicy musieli zmierzyć się z konkurencjami takimi jak np.: pole minowe, gdzie wygrodzili przejścia aby wydostać się z terenu otoczonego przez siły przeciwnika. Zadaniem grupy podgrywającej (w skrócie OPFOR lub OpFor) składającej się z około 80 żołnierzy 3 PBOT było reprezentowanie przeciwnika w celach szkoleniowych, według zaplanowanego przez organizatora scenariusza działań. Po przedostaniu się z pola minowego, kolejną konkurencją było udzielenie pomocy rannemu i ewakuacja na pozorowanych noszach.

W trakcie zawodów każdy zawodnik posiadał dwie sztuki tzw. "life ticket", czyli bilety życia, które były do wykorzystania w sytuacji zaatakowania przez siły przeciwnika. Dodatkowym wymogiem była obecność na każdym punkcie kontrolnym i stanowiło to warunek konieczny, by przejść od punktu do punktu na całej trasie zawodów. Na każdym z nich drużyna uzyskiwała dalszy plan działania, a regulamin zawodów określał maksymalne spóźnienie do 4 godzin. Każdy z zespołów musiał dotrzeć do mety minimum z 3 zawodnikami.

- powiedział mjr Sławomir Woch, żołnierz 3 Podkarpackiej Brygady OT.

Kolejnym zadaniem w rejonie działania rozpoznawczego, było wykrycie bazy przeciwnika i narysowanie szkicu wydostania się z zagrożonego rejonu. Wśród konkurencji zawodnicy uczestniczyli także w napadzie, nawiązaniu łączności przy pomocy radiostacji a także przeprowadzili zasadzkę.

Podczas przeprawy wodnej na Jeziorze Solińskim pokonaliśmy dystans około 600 metrów w wodzie za pomocą jednoosobowych łodzi. Pozostali żołnierze z drużyny przepłynęli na drugą stronę łodzią rozpoznawczą. Ostatnim elementem zawodów była konkurencja obejmująca taktykę na planszy czyli stworzenie stołu plastycznego, gdzie opracowywaliśmy plan zasadzki na kolumnę pojazdów przy użyciu środków pozoracji pola walki.

- opowiada zawodnik z 3 Podkarpackiej Brygady OT.

W zawodach udział brało 6 kobiet, w tym jedna z Estonii. Podczas zmagań w wymagającym terenie, dzięki wyszkoleniu i posiadanych umiejętnościach pokazały że są ambitne, odpowiedzialne, świetnie przygotowane a bycie dobrym żołnierzem nie zależy od płci.

Zawody pod kryptonimem Recon Clash-23 pozwoliły wyłonić najlepszą drużynę pod względem wyszkolenia bojowego. Zorganizowanie zawodów pozwoliło sprawdzić wyszkolenie, przygotowanie kondycyjne oraz psychofizyczne. Wśród uczestników widoczna była determinacja żołnierzy w przełamywaniu wewnętrznych barier podczas pokonywania kolejnych kilometrów bieszczadzkich szlaków górskich.

ppor. Magdalena MAC
Oficer prasowy 3 Podkarpackiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

DRAGON-24: Przeprawa przez Wisłę pod osłoną Terytorialsów
Międzynarodowe,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Kooperacja,  Szkolenie w SRO,  Szkolenia i ćwiczenia 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Przełomowy moment współpracy WOT z Gwardią Narodową USA
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
Stawiamy na współpracę
Szkolenia i ćwiczenia,  Interoperacyjność,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz