Stawiamy na współpracę

 

14 lipca br. w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu gościła oficjalna delegacja Gwardii Narodowej Stanu West Virginia na czele z Dowódcą gen. Williamem E. Crane’em. Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy i wymiana doświadczeń.

Wojska Obrony Terytorialnej od samego początku formowania rozwijają współpracę z Gwardią Narodową USA – głównie ze stanów Illinois i West Virginia. Współpraca ma charakter doradczy i szkoleniowy. Obejmuje ona również udział w ćwiczeniach i działaniach wspierających społeczności lokalne.

14 lipca 2023 r. w Dowództwie WOT w Zegrzu gościła delegacja Gwardii Narodowej Stanu West Virginia na czele z dowódcą Formacji gen. Williamem E. Crane’em. W ramach wizyty Dowódcy omówili dotychczasową współpracę pomiędzy Formacjami. Podczas wymiany doświadczeń rozważano potencjalne rozszerzenie współpracy o nowe obszary. Omówiono również współczesne zagrożenia występujące na wschodniej flance NATO.

Jak podkreśla Dowódca Terytorialsów gen. bryg. Maciej KLISZ – współpraca z Gwardią Narodową Stanu West Virginia, a szczególnie z Panem gen. Crane’em rozpoczęła się jeszcze w czasie mojej służby w wojskach specjalnych. Współpraca w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej skupia się na innych obszarach, niż te doskonalone przez wojska specjalne, ale wszystkie one zawierają się w obszarze operacji niekonwencjonalnych. Stąd kontynuacja współpracy w ramach WOT, ale również otwarcie nowych kierunków. Wojna w Ukrainie pokazała, że formacje terytorialne i ochotnicze odgrywają ważną rolę w budowaniu odporności państwa(resilience), ale również mają do wykonania swoje zadania w przygotowaniu nowoczesnego ruchu oporu(resistance).    

Wprawdzie głównym partnerem Polski w ramach prowadzonego przez Stany Zjednoczone Ameryki programu współpracy State Partnership Program (SPP) jest Gwardia Narodowa Stanu Illinois, ale WOT w związku z rozwijaniem zdolności Unconventional Warfare od 2017 r. rozwija współpracę również z Gwardia Narodową Stanu West Virginia. W ramach dotychczasowej współpracy, już od początku powstania WOT Terytorialsi uczestniczą m.in. w ćwiczeniu pk. ”Ridge Runner”, którego celem jest stworzenie specyficznego i realnie funkcjonującego środowiska operacyjnego, oddającego uwarunkowania współczesnych wielodomenowych konfliktów hybrydowych i asymetrycznych. Współpraca z naszymi amerykańskimi odpowiednikami pozwala na wymianę i czerpanie z ich doświadczeń oraz dalszy, intensywny rozwój naszej Formacji.  

mjr Witold SURA
Rzecznik Prasowy DWOT

powiązane informacje

"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
Przełomowy moment współpracy WOT z Gwardią Narodową USA
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
DRAGON-24: Przeprawa przez Wisłę pod osłoną Terytorialsów
Międzynarodowe,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Kooperacja,  Szkolenie w SRO,  Szkolenia i ćwiczenia 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT