Terytorialsi z niżańskiego batalionu ćwiczyli z druchami OSP Dzikowiec i Wilcza Wola

 

Działania ratunkowe w wodzie, pomoc ratownicza na lodzie oraz zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej w sytuacji wystąpienia hipotermii to przedsięwzięcia z reagowania kryzysowego, w których uczestniczyła kolbuszowska kompania w ubiegłym weekendzie na terenie Zalewu Maziarnia w Wilczej Woli k. Kolbuszowej.

Żołnierze 325 Kompanii Lekkiej Piechoty z niżańskiego batalionu odbyli obowiązkowe zajęcia z reagowania kryzysowego. Tematyka szkolenia nawiązywała do obecnej pory roku. Terytorialsom  przyświecały przede wszystkim zagadnienia z ratownictwa wodnego, udzielanie pomocy osobom w sytuacji załamania się lodu oraz  udzielania pierwszej pomocy w wyniku wychłodzenia organizmu do poziomu hipotermii. Ćwiczenia prowadzono na terenie Zalewu Maziarnia w Wilczej Woli. Instruktorami na punktach nauczania byli doświadczeni strażacy z PSP Kolbuszowa, druhowie z miejscowej OSP oraz żołnierze z Niska.

- zajęcia jakie zostały zorganizowane dla kolbuszowskiej kompanii miały na celu nauczyć żołnierzy podstawowych zasad udzielenia pomocy osobom, które znalazły się w wodzie w wyniku załamania się lodu. Instruktorzy z okolicznych OSP dzielili się swoimi umiejętnościami i wiedzą praktyczną z terytorialsami. Każdy z ćwiczących nauczył się wykonywania czynności reanimacyjnych, podejmowania działań ratowniczych w sytuacji zauważenia osoby, która znalazła się w wodzie w wyniku załamania się lodu. Jednym z punktów nauczania była nauka udzielania pomocy osobom w hipotermii – powiedział por. Mateusz Kowal – dowódca kolbuszowskiej kompanii.    

To pierwsze szkolenie w tym roku z zarządzania kryzysowego żołnierzy 32 Batalionu Lekkiej Piechoty Nisko. Zgodnie z rozkazem Dowódcy WOT, każda kompania ma obowiązek raz na kwartał przeprowadzić  zajęcia z tego zakresu w swoich rejonach odpowiedzialności. Poprzez takie działania żołnierze zapoznają się z rozwiązaniami wprowadzonymi przez terenowe służby ratownicze, nabywają praktycznych umiejętności, kształtują nowe kompetencje, nawiązują relacje z władzami samorządowymi i przedstawicielami grup ratowniczych oraz lokalną społecznością.

***

W ten weekend ponad 400 żołnierzy z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług” brało udział w szkoleniu rotacyjnym w ramach podtrzymania dotychczas nabytej wiedzy i umiejętności. Dowódcy pododdziałów przeprowadzili metodyczne zajęcia ze szkolenia strzeleckiego i taktyki pola walki w swoich rejonach odpowiedzialności.

***

3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz Słota.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT jest wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań. Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”.

Zdjęcia: 3PBOT

kpt. Witold SURA
Rzecznik prasowy
3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej

Załączniki

powiązane informacje

Szkoleniowy weekend Warmińsko - Mazurskich terytorialsów
wodne,  Szkolenia i ćwiczenia 
Szkolenie z ratownictwa lodowego pod okiem strażaków
wodne,  Szkolenia i ćwiczenia 
Terytorialsi razem ze szczecińskim WOPR na patrolach wodnych
wodne,  Szkolenia i ćwiczenia 
Techniki podwójnego zastosowania - szkolenie na Twierdzy Osowiec
wodne,  Szkolenia i ćwiczenia