Załącznik publikacji

Szkolenie z ratownictwa lodowego

7.02.2021
Fot. 3PBOT

Działania ratunkowe w wodzie, pomoc ratownicza na lodzie oraz zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej w sytuacji wystąpienia hipotermii to przedsięwzięcia z reagowania kryzysowego, w których uczestniczyła kolbuszowska kompania w ubiegłym weekendzie na terenie Zalewu Maziarnia w Wilczej Woli k. Kolbuszowej.

Szkolenie z ratownictwa lodowego