Uczymy się współdziałania

 

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej coraz częściej angażowani są we wsparcie lokalnych społeczności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Aby podnosić swoje kwalifikacje żołnierze-ochotnicy szkolą się z działań ratowniczych na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Luboniu pod Poznaniem.

Zadaniem WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W myśl tej zasady, terytorialsi doskonalą swoje kwalifikacje niezbędne w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof. Tym razem nowe umiejętności zdobywali żołnierze 124 batalionu lekkiej piechoty ze Śremu, który wchodzi w skład 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pod czujnym okiem instruktorów ze Szkoły Aspirantów PSP musieli sprostać wielu zadaniom, tj. przeprawie przez Wartę, podjęcie tonącego z rzeki czy ewakuacja poszkodowanych z katastrofy komunikacyjnej (w tym wypadku z tramwaju). Strażacy uczyli również, jak sprawnie usunąć powalone przez wichurę drzewa. Szczególnie wymagającym ćwiczeniem było przetransportowanie rannego na 6 piętro w maskach przeciwgazowych. Innym wyzwaniem było pokonywanie wielu skomplikowanych przeszkód w komorze wysiłkowo-dymowej, gdzie brak dostatecznego oświetlenia, wysoka temperatura oraz zadymienie, utrudniały odnalezienie wyjścia podczas symulowanego pożaru.

„Tego typu szkolenie w istotny sposób przyczynia się do rozszerzenia kompetencji żołnierzy w zakresie prowadzenia działań ratowniczych. Zdolności do podjęcia działań pomocowych nie tylko wzmacniają potencjał 12 WBOT, ale również czynią bezpieczniejszymi lokalne społeczności. Są dobrym przykładem kwalifikacji i zdolności podwójnego zastosowania niezbędnych w sytuacjach kryzysowych” – podsumowuje ostatnie ćwiczenia  płk Rafał Miernik dowódca wielkopolskich terytorialsów.

Żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony biorą udział w wielu różnych szkoleniach. Ćwiczyli już działanie w środowisku wodnym przy użyciu łodzi pontonowych, odbyli też szkolenie z walki w terenie zurbanizowanym. We wrześniu wzięli udział w akcji poszukiwawczo ratowniczej. Dzięki zaangażowaniu terytorialsów, udało się odnaleźć zaginioną pod Koninem 73- letnia kobietę.

kpt. Marcin MISIAK
12 Wielkopolska Brygada OT

Fot. DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Kujawsko-Pomorscy Terytorialsi ćwiczyli z JAŚMINEM
Współpraca,  Medyczne,  Szkolenie w SRO,  Zarządzanie Kryzysowe,  Szkolenia i ćwiczenia 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Zawody użyteczno-bojowe ratowników WOT w 7PBOT
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Współpraca popłaca
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Współpraca,  CSWOT