Informacje

Trwała Odporność

Uwaga! Kończy działanie infolinia WOT do wsparcia seniorów (800 100 115)
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Rok działań przeciwepidemicznych
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Nowe brygady i bataliony WOT
Odporna wiosna,  Trwała Odporność 
Dr Piotr Kobzdej - pełnomocnik Wojewody Pomorskiego, żołnierz WOT - rozmowa
Medyczne,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
22 tony żywności trafiły do potrzebujących rodzin na Mazowszu
Społeczne,  Trwała Odporność 
800-100-115: Infolinia wsparcia dla seniorów
Trwała Odporność 
Terytorialsi wspierają seniorów w szczepieniach
Tradycja,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Podchorążowie po świątecznych urlopach zostali zbadani w kierunku COVID-19
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Gdzie żołnierze pobiorą wymaz?
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność