800-100-115: Infolinia wsparcia dla seniorów

 

Pięć dni działalności infolinii wsparcia WOT w zakresie szczepień przyniosło 600 przypadków realnego wsparcia jakiego udzielili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Infolinia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem seniorów, w tym kombatantów. Pod numerem 800-100-115 można uzyskać pomoc w rejestracji, zamówić wsparcie transportowe dla osób niemobilnych oraz szczepienie w miejscu zamieszkania.

Żołnierze WOT pomagają seniorom, w tym kombatantom, którymi opiekują się brygady OT, w procedurze szczepień - od rejestracji, poprzez transport i inną pomoc, aż po szczepienia. Od 18 stycznia działa także całotygodniowa Infolinia wsparcia dla seniorów – tel. 800 100 115. Zabezpieczenie techniczne infolinii realizuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Rozpoczęły się rejestracje do szczepień dla seniorów powyżej 70 i 80 roku życia. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają pod swoją opieką blisko 900 kombatantów, żołnierzy AK i bohaterów wojennych. Do tego doszła grupa seniorów, którzy zgłaszają się z prośbą o pomoc w procesie szczepienia.

Dla seniorów już od poniedziałku, 18 stycznia br., czynna jest codziennie, w godzinach 7.30 – 19.30 Infolinia wsparcia – 800 100 115. Infolinia jest narzędziem pomocniczym w zakresie rejestracji, doradztwa, transportu do miejsca szczepień. Działanie Infolinii ma usprawnić proces realizacji szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień. Na szczeblu każdego województwa - w brygadach obrony terytorialnej wyznaczeni zostali żołnierze - koordynatorzy, do których trafiają usystematyzowane potrzeby osób z danego regionu, zebrane wcześniej przez operatorów infolinii.

Pod numerem 800 100 115, seniorzy zgłaszają prośby o pomoc w procesie rejestracji, później w dowozie na miejsce szczepień. Żołnierze wspierają ich od momentu elektronicznej lub telefonicznej rejestracji, koordynują pomoc w dowozie przez podmioty do tego zobowiązane (np. gminy, urzędy miast) lub w sytuacji szczególnie trudnej, sami zorganizują wojskowy transport do punktów szczepień.

Pięć dni działalności infolinii wsparcia WOT w zakresie szczepień przyniosło 600 przypadków realnego wsparcia jakiego udzielili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Najczęstszym powodem kontaktu z infolinią WOT było duże obciążenie infolinii rządowej. Osoby kontaktujące się z naszym operatorem zgłaszały też potrzeby dojazdu mobilnego zespołu ze szczepionkami do osób leżących oraz prośby o wsparcie w transporcie, w tym inwalidów, kombatantów, osób starszych do punktów szczepień.

*****

Wojska Obrony Terytorialnej obecnie realizują zimową kampanię operacji pk. „Trwała Odporność”. Poza dotychczas prowadzonymi działaniami, których celem jest wsparcie walki państwa z pandemią, najważniejszym obecnie obszarem zadań jest wsparcie Narodowego Programu Szczepień. Po pierwsze poprzez masowe szczepienia personelu własnego planuje się uzyskać trwałą odporność samych żołnierzy. Po drugie WOT włącza się we wsparcie procesu szczepień organizowanych w państwie, tak by jak największa liczba Polaków mogła z nich szybko skorzystać. Na ten moment większość wysiłku wojska w tym zakresie skupia się na wsparciu organizacyjno - logistycznym. Uruchomiona pięć dni temu infolinia jest jednym z przykładów takich działań.

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku. 2021 rok Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły z liczebnością ponad 27 tys żołnierzy. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach-ochotnikach.  Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Dlatego na czas walki z epidemią koronawirusa Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy.

Maria Kołtunowska
Biuro Prasowe
Dowództwo WOT

powiązane informacje

Rok działań przeciwepidemicznych
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
22 tony żywności trafiły do potrzebujących rodzin na Mazowszu
Społeczne,  Trwała Odporność