Gdzie żołnierze pobiorą wymaz?

 

Pod adresem „pomoc.wp.mil.pl” na interaktywnej mapie każdy może sprawdzić, gdzie w jego okolicy znajduje się punkt pobierania wymazów, którego pracę wspierają żołnierze Wojska Polskiego lub samodzielnie go zorganizowali. Poza lokalizacją punktu znajdziemy tam informację o godzinach pracy, dostępności oraz numer telefonu kontaktowego.

Zgodnie z informacją jaka znajduje się na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran w Polsce funkcjonuje 634 punkty pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (dane ze strony na 1 stycznia 2021 r.). Żołnierze Wojska Polskiego (WOT i Wojsk Operacyjnych) każdego dnia wspierają pracę blisko połowy tych punktów. Ponadto samodzielnie wystawiają kilkanaście mobilnych punktów „drivethru”.

Wszystkie te miejsca można teraz zidentyfikować na interaktywnej mapie pod adresem: „pomoc.wp.mil.pl”. Poza samą lokalizacją punktu znajdziemy tam informację o godzinach jego pracy, aktualnej dostępności oraz numer telefonu kontaktowego.

Pobieranie wymazów na obecność wirusa Sars-CoV-2 stanowi jedną z głównych linii wysiłku żołnierzy wspierających walkę państwa z pandemią koronawirusa. Żołnierze wspierają pobieranie wymazów w czterech obszarach: 1) w przyszpitalnych punktach wymazowych; 2) wśród osób przebywających na kwarantannie oraz niemobilnych, w ich domach; 3) w placówkach opiekuńczych (DPS, ZOL, inne); 4) w samodzielnie zorganizowanych punktach „drivethru”.

Każdego dnia w Polsce od 20% do nawet 40% próbek na obecność koronawirusa jest pobieranych przez żołnierzy, który posiadają kompetencje co najmniej ratownika i ukończony specjalistyczny kurs.

Dzięki portalowi każdy może sprawdzić czas oczekiwania w punkcie poboru w swojej miejscowości lub w miejscu najbliższym od miejsca zamieszkania czy pobytu.

Najbliższy punkt wymazowy można znaleźć wpisując miejscowość (prawy, górny róg mapy) i wybierając  właściwy adres z rozwiniętej listy. Punkt Pobierania Wymazów można również odnaleźć powiększając właściwy obszar, aż pojawi się  ikona punktu w jednym z czterech kolorów (zielony, żółty, czerwony lub niebieski). Kolorom przypisano średni czas oczekiwania na pobranie wymazu. Kliknięcie na ikonę punktu powoduje wyświetlenie danych adresowych i kontaktowych, przewidywany czas oczekiwania na pobranie wymazu, a także danych dodatkowych, takich jak godziny pobierania wymazów w poszczególne dni tygodnia.

Dodatkowym atutem korzystanie ze strony https://pomoc.wp.mil.pl/pl/ jest zlokalizowanie punktu poboru wymazów, w którym czas oczekiwania jest najkrótszy. Badania na obecność koronawirusa należy wykonać jak najszybciej od uzyskania zlecenia.

Na portalu znaleźć można ponadto informacje na temat przygotowania się do badania w mobilnym punkcie pobrań. Pamiętaj, jeżeli przygotowujesz się do wymazu, to minimum 2 godziny przez badaniem:

  • nie spożywaj posiłków,
  • nie pij,
  • nie żuj gumy,
  • nie płucz jamy ustnej i nosa,
  • nie myj zębów,
  • nie przyjmuj leków,
  • nie pal papierosów.

Działania żołnierzy OT zgodne są z misją, w której zapisach czytamy, że Siły Zbrojne, prócz gotowości do odstraszania i obrony terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wypełniania zobowiązań sojuszniczych, winny być przygotowane do wspomagania podsystemów ochronnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu. Doprecyzowanie tej misji odnajdujemy w przepisach ustawy dotyczącej powszechnego obowiązku obrony RP (Dz. U. z 19.08.2019 poz. 1541), ustawie dotyczącej zarządzania kryzysowego (Dz. U. z 29.07.2019 poz. 1398), jak również o zapisach rozporządzenia które precyzuje szczegółowe zasady udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. z 10.10.2017 poz. 1897). W tym ostatnim akcie prawnym wśród zadań wymienione zostało zadanie związane z udzielaniem pomocy i opieki medycznej, a także wykonywaniem czynności sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych. Żołnierze WOT włączyli się w akcję pobierania wymazów na wniosek wojewódzkich lub powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na mocy decyzji ministra obrony narodowej.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

powiązane informacje

Uwaga! Kończy działanie infolinia WOT do wsparcia seniorów (800 100 115)
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Terytorialsi wspierają seniorów w szczepieniach
Tradycja,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Podchorążowie po świątecznych urlopach zostali zbadani w kierunku COVID-19
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Na świątecznym posterunku
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność