Gdzie żołnierze pobiorą wymaz?

 

Pod adresem „pomoc.wp.mil.pl” na interaktywnej mapie każdy może sprawdzić, gdzie w jego okolicy znajduje się punkt pobierania wymazów, którego pracę wspierają żołnierze Wojska Polskiego lub samodzielnie go zorganizowali. Poza lokalizacją punktu znajdziemy tam informację o godzinach pracy, dostępności oraz numer telefonu kontaktowego.

Zgodnie z informacją jaka znajduje się na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran w Polsce funkcjonuje 634 punkty pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (dane ze strony na 1 stycznia 2021 r.). Żołnierze Wojska Polskiego (WOT i Wojsk Operacyjnych) każdego dnia wspierają pracę blisko połowy tych punktów. Ponadto samodzielnie wystawiają kilkanaście mobilnych punktów „drivethru”.

Wszystkie te miejsca można teraz zidentyfikować na interaktywnej mapie pod adresem: „pomoc.wp.mil.pl”. Poza samą lokalizacją punktu znajdziemy tam informację o godzinach jego pracy, aktualnej dostępności oraz numer telefonu kontaktowego.

Pobieranie wymazów na obecność wirusa Sars-CoV-2 stanowi jedną z głównych linii wysiłku żołnierzy wspierających walkę państwa z pandemią koronawirusa. Żołnierze wspierają pobieranie wymazów w czterech obszarach: 1) w przyszpitalnych punktach wymazowych; 2) wśród osób przebywających na kwarantannie oraz niemobilnych, w ich domach; 3) w placówkach opiekuńczych (DPS, ZOL, inne); 4) w samodzielnie zorganizowanych punktach „drivethru”.

Każdego dnia w Polsce od 20% do nawet 40% próbek na obecność koronawirusa jest pobieranych przez żołnierzy, który posiadają kompetencje co najmniej ratownika i ukończony specjalistyczny kurs.

Dzięki portalowi każdy może sprawdzić czas oczekiwania w punkcie poboru w swojej miejscowości lub w miejscu najbliższym od miejsca zamieszkania czy pobytu.

Najbliższy punkt wymazowy można znaleźć wpisując miejscowość (prawy, górny róg mapy) i wybierając  właściwy adres z rozwiniętej listy. Punkt Pobierania Wymazów można również odnaleźć powiększając właściwy obszar, aż pojawi się  ikona punktu w jednym z czterech kolorów (zielony, żółty, czerwony lub niebieski). Kolorom przypisano średni czas oczekiwania na pobranie wymazu. Kliknięcie na ikonę punktu powoduje wyświetlenie danych adresowych i kontaktowych, przewidywany czas oczekiwania na pobranie wymazu, a także danych dodatkowych, takich jak godziny pobierania wymazów w poszczególne dni tygodnia.

Dodatkowym atutem korzystanie ze strony https://pomoc.wp.mil.pl/pl/ jest zlokalizowanie punktu poboru wymazów, w którym czas oczekiwania jest najkrótszy. Badania na obecność koronawirusa należy wykonać jak najszybciej od uzyskania zlecenia.

Na portalu znaleźć można ponadto informacje na temat przygotowania się do badania w mobilnym punkcie pobrań. Pamiętaj, jeżeli przygotowujesz się do wymazu, to minimum 2 godziny przez badaniem:

  • nie spożywaj posiłków,
  • nie pij,
  • nie żuj gumy,
  • nie płucz jamy ustnej i nosa,
  • nie myj zębów,
  • nie przyjmuj leków,
  • nie pal papierosów.

Działania żołnierzy OT zgodne są z misją, w której zapisach czytamy, że Siły Zbrojne, prócz gotowości do odstraszania i obrony terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wypełniania zobowiązań sojuszniczych, winny być przygotowane do wspomagania podsystemów ochronnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu. Doprecyzowanie tej misji odnajdujemy w przepisach ustawy dotyczącej powszechnego obowiązku obrony RP (Dz. U. z 19.08.2019 poz. 1541), ustawie dotyczącej zarządzania kryzysowego (Dz. U. z 29.07.2019 poz. 1398), jak również o zapisach rozporządzenia które precyzuje szczegółowe zasady udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. z 10.10.2017 poz. 1897). W tym ostatnim akcie prawnym wśród zadań wymienione zostało zadanie związane z udzielaniem pomocy i opieki medycznej, a także wykonywaniem czynności sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych. Żołnierze WOT włączyli się w akcję pobierania wymazów na wniosek wojewódzkich lub powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na mocy decyzji ministra obrony narodowej.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

powiązane informacje

WOT wraca do bardzo aktywnego wsparcia państwa w walce z koronawirusem
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Uwaga! Kończy działanie infolinia WOT do wsparcia seniorów (800 100 115)
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Terytorialsi wspierają seniorów w szczepieniach
Tradycja,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność