Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej z wielkanocną wizytą u żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej pełniących służbę na granicy

29 marca Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk wziął udział w uroczystym przekazaniu obowiązków Dowódcy Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego „Podlasie”. Następnie spotkał się żołnierzami WOT w Hajnówce. W kolejnych dniach wraz ze Starszym Podoficerem Dowództwa – st. chor. sztab. Mirosławem Ziarniakiem odwiedzał Terytorialsów pełniących służbę w kilku lokalizacjach, na polsko-białoruskiej granicy.

32

Dowódca podczas spotkań z żołnierzami podkreślił duży wkład i zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej we wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy i terenów przygranicznych. Podziękował także żołnierzom za realizację tego niełatwego zadania, które wiąże się z wieloma wyrzeczeniami – między innymi niemożliwością spędzenia świąt w gronie rodzinnym.

Podczas wielkanocnego śniadania, które odbyło się w Kodeniu gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk złożył żołnierzom wielkanocne życzenia oraz zaznaczył, że jest dla niego zaszczytem dowodzenie żołnierzami tak silnie zaangażowanymi w realizację zadania.

35

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęli wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy jesienią 2021 roku. Od tego czasu, nieprzerwanie, każdej doby, żołnierze Formacji wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i żołnierzami innych rodzajów wojsk patrolują tereny wzdłuż granicy. Obserwują granicę z ukrycia, prowadzą patrole piesze, zmotoryzowane, patrolują graniczny odcinek rzeki Bug łodziami oraz prowadzą rozpoznanie terenów z powietrza, przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych Fly Eye.

Służba pełniona przez Terytorialsów na granicy stanowi istotne wsparcie dla działań formacji jaką jest Straż Graniczna.

Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Dowódca Terytorialsów ze świąteczną wizytą na granicy
Siły Zbrojne RP,  Granica,  Społeczne,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk 
Terytorialsi na straży polskiej granicy
Granica,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP 
WOT na straży bezpieczeństwa polskiej granicy
Granica,  Siły Zbrojne RP,  Klisz 
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej ma swój Sztandar
Dowódca WOT,  Stańczyk,  Wydarzenia,  Tradycja