Inauguracja kolejnego roku szkoleniowego w Wojskach Obrony Terytorialnej

Szkolenie kadr dowódczych, doskonalenie umiejętności taktycznych, współpraca z innymi jednostkami Wojska Polskiego i integracja z sojusznikami w NATO - 9 stycznia w sali kinowej Klubu Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyła się uroczysta zbiórka inaugurująca kolejny rok szkoleniowy w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Rozpoczęcie roku szkoleniowego w Wojskach Obrony Terytorialnej było nie tylko okazją do uroczystego podsumowania minionego roku, ale przede wszystkim pozwoliło określić i wskazać cele jakie sytuacja geopolityczna wymusza na wszystkich rodzajach sił zbrojnych.

Wojska Obrony Terytorialnej szczególną uwagę poświęcą szkoleniu kadr dowódczych oraz doskonaleniu umiejętności taktycznych i technicznych żołnierzy. Duży nacisk kładziony będzie na współpracę z innymi jednostkami Wojska Polskiego, jak również na integrację z sojusznikami w ramach działań NATO. W krótkiej przemowie cz.p.o. Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Krzysztof Stańczyk podkreślił także znaczenie wsparcia udzielanego przez żołnierzy WOT lokalnym społecznościom oraz współpracę ze służbami, szczególnie ze Strażą Graniczną. Wojska Obrony Terytorialnej stanowią niezastąpione wsparcie dla innych służb, takich jak straż pożarna czy pogotowie ratunkowe. Właśnie dlatego ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności żołnierzy poprzez różnego typu szkolenia jest niezwykle istotne.

Cele szkoleniowe na ten rok uwzględniają również doskonalenie takich podstaw jak propagowanie zdrowego stylu życia, utrzymanie wysokiego poziomu sprawności fizycznej, popularyzowanie tradycji narodowych czy doskonalenie umiejętności strzeleckich wśród żołnierzy.

Uroczystość była także okazją do wyróżnienia przez Dowódcę żołnierzy oraz pracowników RON, którzy w 2023 roku wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków służbowych, przejawianiem inicjatywy w pracy oraz podnoszeniem jej wydajności. Wyróżnionych zostało siedmiu żołnierzy zawodowych i aż sześciu pracowników cywilnych.

Gen. bryg. Krzysztof Stańczyk podkreślił istotę rozwoju Formacji również w zakresie zwiększania potencjału osobowego. Na koniec 2023 roku Wojska Obrony Terytorialnej osiągnęły liczbę 40 000 żołnierzy, a już w nadchodący weekend – 12 i 13 stycznia, w siedmiu brygadach WOT rozpocznie się kolejna edycja projektu „Ferie z WOT”, skierowanego przede wszystkim do pełnoletnich uczniów szkół średnich, studentów oraz nauczycieli.

Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej ma swój Sztandar
Dowódca WOT,  Stańczyk,  Wydarzenia,  Tradycja 
Sympozjum wojsk obrony terytorialnej z państw wschodniej flanki NATO
Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Kooperacja,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Stańczyk,  Dowódca WOT 
Gala Sportu 2023 - podsumowanie sportowych zmagań Terytorialsów
Rywalizacja sportowa,  Zdrowy styl życia,  Stańczyk,  Dowódca WOT,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca