Porozumienie pomiędzy Dowódcą WOT a Komendantem Głównym Policji

17 listopada 2023 w Komendzie Głównej Policji zostało podpisane porozumienie o współpracy między Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem a czasowo pełniącym obowiązki Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Krzysztofem Stańczykiem.

Podpisane dziś w Komendzie Głównej Policji porozumienie ma na celu zapewnienie skutecznej i sprawnej współpracy oraz określa jej zakres i formy. Pierwsze porozumienie zostało podpisane 5 lutego br. w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu. Komendant Główny Policji, Dowódca WOT oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podpisali porozumienie o współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych oraz w zakresie działalności szkoleniowej.

Projekt nowego porozumienia Dowódcy WOT i Komendanta Głównego Policji w sprawie współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej i Policji jest wynikiem oceny realizacji postanowień obowiązującego dotychczas porozumienia z 5 lutego 2020 roku, a także uzgodnień ukierunkowanych na doprecyzowanie działań zmierzających do określenia zasad i form współpracy pomiędzy stronami.

Jednocześnie w związku z przejęciem przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej funkcji Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej włączono Dowództwo WOT do Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego „POLYCOM” w ramach sieci Łączności Rządowej, co usprawni współdziałanie Policji z WOT. 

Zawarte porozumienie wpłynie przede wszystkim na poprawę skuteczności prowadzenia wspólnych działań w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego, poszukiwania osób zaginionych oraz zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, a także przyniesie wymierne korzyści stronom porozumienia, w szczególności w postaci efektywnego wykorzystania wzajemnych doświadczeń z działalności szkoleniowej i ćwiczebnej, wzmacniając tym samym zdolności obronne RP.

Załączniki

powiązane informacje

Sympozjum wojsk obrony terytorialnej z państw wschodniej flanki NATO
Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Kooperacja,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Stańczyk,  Dowódca WOT 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Gala Sportu 2023 - podsumowanie sportowych zmagań Terytorialsów
Rywalizacja sportowa,  Zdrowy styl życia,  Stańczyk,  Dowódca WOT,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca 
Współpraca WOT ze szwajcarskimi Siłami Zbrojnymi
Dowódca WOT,  Stańczyk,  Międzynarodowe,  Współpraca