Załącznik publikacji

Porozumienie pomiędzy Dowódcą WOT a Komendantem Głównym Policji

20.11.2023
Fot. KGP

17 listopada 2023 w Komendzie Głównej Policji zostało podpisane porozumienie o współpracy między Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem a czasowo pełniącym obowiązki Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Krzysztofem Stańczykiem.

Porozumienie pomiędzy Dowódcą WOT a Komendantem Głównym Policji