NFOŚiGW zawarł porozumienie o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sprawie współpracy i współdziałania przy wzmacnianiu zdolności obronnych kraju.

Celem porozumienia jest współdziałanie i współpraca poprzez wzmacnianie zdolności obronnych kraju, współpraca szkoleniowa jednostek wojskowych WOT z NFOŚIGW, w tym korzystania z bazy szkoleniowej.

Współpracujemy z Wojskami Obrony Terytorialnej nie od dziś. Formalność w postaci podpisania porozumienia jest dowodem na to, że ta współpraca przebiega bardzo dobrze. Nasze instytucje dzięki porozumieniu będą mogły się wspierać na różnych płaszczyznach, nie tylko wzajemnego promowania działań, ale przede wszystkich wzajemnego szkolenia. Narodowy Fundusz przekaże wiedzę o ochronie środowiska, WOT poszerzy wiedzę na temat obronności.

– mówi Sławomir Mazurek, wiceprezes zarządu NFOŚiGW.

Współdziałanie NFOŚiGW oraz WOT przewiduje organizowanie i prowadzenie szkoleń, udzielanie specjalistycznego wsparcia technicznego oraz osobowego. Instytucje będą wzajemnie się promować, np. w przypadku rekrutacji do służby w WOT. Organizowanie i uczestniczenie w uroczystościach i przedsięwzięciach promocyjnych, edukacyjnych na rzecz lokalnych społeczności.

Jako dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej sprawuję również funkcję szefa Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej i w imieniu Pana Ministra Obrony Narodowej realizuję zadania z tego obszaru. Polegają one m.in. na delegowaniu potencjału Sił Zbrojnych RP do sytuacji kryzysowych, które wymagają takiego właśnie wsparcia. Współpraca z NFOŚiGW doskonale wpisuje się ten obszar działania żołnierzy WOT, znacząco zwiększając naszą świadomość operacyjną i efektywność działania sił naszej Formacji. Celem współpracy jest również przygotowanie pracowników NFOŚiGW do zadań kryzysowych i lepszego zrozumienia potrzeb wojskowych.

 – dodaje gen. dyw. Maciej Klisza, dowódca WOT.

Porozumienie zostało podpisane 9 października 2023 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Sławomira Mazurka, wiceprezesa NFOŚiGW oraz gen. dyw. Macieja Klisza, dowódcę WOT. W uroczystości wziął udział również Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Biuro Zespołu Prasowego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załączniki

powiązane informacje

W Legnicy powstanie baza szkoleniowo-ćwiczeniowa dla Sił Zbrojnych RP
Porozumienia,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz 
IPN podpisał porozumienie z dowództwem WOT o współpracy
Porozumienia,  Współpraca,  Klisz 
Przełomowy moment współpracy WOT z Gwardią Narodową USA
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
Stawiamy na współpracę
Szkolenia i ćwiczenia,  Interoperacyjność,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz