W Legnicy powstanie baza szkoleniowo-ćwiczeniowa dla Sił Zbrojnych RP

Siły Zbrojne RP zyskają nową bazę szkoleniowo-ćwiczeniową. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. bryg. Maciej Klisz i Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Przemysław Bożek podpisali w obecności Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Elżbiety Witek oraz Ministra Obrony Narodowej – Mariusza Błaszczaka, list intencyjny w sprawie utworzenia w Legnicy obiektu szkoleniowego, który przeznaczony będzie m.in. dla WOT. Decyzję ogłoszono w poniedziałek, 24 lipca w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego utworzenia w Legnicy obiektu szkoleniowego dla wojska nie jest przypadkowe i wiąże się z planami wzmocnienia krajowego potencjału obronnego. Jest to wspólna inicjatywa Prezesa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Przemysława Bożka, Dowódcy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk. Artura Barańskiego oraz lokalnych władz samorządowych. Pomysł utworzenia struktur Brygady w Legnicy powstał już na początku 2022 roku ze względu na potrzeby taktyczno-operacyjne, lokalizację miasta na mapie województwa oraz dużą liczbę żołnierzy będących mieszkańcami powiatu legnickiego.

Bezpieczeństwo jest sprawą niezwykle istotną. Mamy takie położenie geopolityczne, które powoduje, że o bezpieczeństwie musimy myśleć, bo zagrożenie jest realne. Bardzo się cieszę, że Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, oprócz tego, że ma olbrzymie sukcesy na polu gospodarczym, są tutaj naprawdę poważni inwestorzy i daje miejsca pracy mieszkańcom regionu, to robi coś więcej. Chce służyć społeczeństwu, głównie poprzez działalność Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, gdzie bardzo dużą wagę przykłada się do wojska, ale także do pielęgnowania pamięci o historii, tożsamości narodowej i naszych korzeni – powiedziała podczas uroczystości Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przedstawiła Ministerstwu Obrony Narodowej ofertę lokalizacji, która spełniła warunki usytuowania i stacjonowania infrastruktury szkoleniowo-ćwiczeniowej przeznaczonej dla szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna dysponuje nieruchomością i możliwościami budowy koszar, a następnie Wojsko Polskie, na przestrzeni kilku lat, spłaci tę inwestycję. Jest to mechanizm bardzo rozsądny i rzeczywiste przyspieszenie naszych wspólnych działań. Inwestorzy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będą mieć większe poczucie bezpieczeństwa, ale robimy to przede wszystkim dla ludzi – mieszkańców Legnicy i województwa dolnośląskiego – dodał Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej.

Projekt Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma zapewnić dogodne warunki do rozmieszczenia pododdziałów WOT w województwie dolnośląskim. Na terenie Legnicy powstanie hala wykorzystywana na potrzeby stacjonowania i szkolenia batalionu lekkiej piechoty 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Sformowanie struktur 16 DBOT w Legnicy pozwoli na zmniejszenie odległości do wysuniętych najdalej na południe rejonów województwa dolnośląskiego, co wpłynie na sprawność reagowania oraz umożliwi rozszerzenie zakresu szkolenia żołnierzy o dodatkowe obiekty.

Zapewnienie odpowiedniej lokalizacji, spełniającej wymagania zakwaterowania i szkolenia żołnierzy oraz przechowywania sprzętu wojskowego, jest warunkiem niezbędnym do przygotowania analiz operacyjnych dotyczących lokalizacji kolejnej jednostki Wojsk Obrony Terytorialnych w województwie dolnośląskim. Podpisany dzisiaj list intencyjny to pierwszy, ale bardzo ważny krok w skomplikowanym procesie zwiększenia obecności żołnierzy w oliwkowych beretach w centralnej części województwa dolnośląskiego – zaznaczył gen. bryg. Maciej Klisz, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

W aktualnej sytuacji militarno-gospodarczej za naszą wschodnią granicą, szczególnie ważne są długofalowe działania, dlatego Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozpoczyna wspólny projekt z WOT. Utworzenie w Legnicy obiektu szkoleniowego dla piechoty dolnośląskiego pododdziału Wojsk Obrony Terytorialnej, będzie miało duże znaczenie w rozwoju systemu bezpieczeństwa Polski.

Po pierwsze, jeżeli oferujemy tereny dla inwestorów, to proponujemy również rozwiązania dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Po drugie, wielu pracowników firm strefowych jest także żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, a po trzecie, wzmacniamy obronność oraz bezpieczeństwo zakładów produkcyjnych, ponieważ żołnierze WOT nie tylko bronią kraju. Służyli także w czasie pandemii, służą w trakcie różnych sytuacji zagrożeń, więc nasze działania mają na celu wzmocnienie potencjału antykryzysowego firm strefowych. Ważnym aspektem, a w zasadzie najważniejszym, jest to, że przywracamy miastu Legnica Wojsko Polskie. To tutaj będą stacjonować polscy żołnierze i zwiększać swój potencjał – podkreślił Przemysław Bożek, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

List intencyjny zakłada, że prawa i obowiązki inwestora w procesie budowlanym realizowane będą przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Kompleks wojskowy w Legnicy ma składać się m.in. z budynku koszarowo-biurowego, garażu z warsztatem, biura przepustek, wartowni i krytej strzelnicy.

To przedsięwzięcie jest kolejnym krokiem w rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ostatnim czasie. Współpraca LSSE z amerykańskimi partnerami pokazuje, że bezpieczeństwo jest stawiane na pierwszym miejscu i wprost wiąże się z biznesem. Ostatnie inwestycje na terenie objętym granicami strefy, takie jak Intel i PepsiCo, są kluczowym zabezpieczeniem lokalnej oraz ogólnopolskiej gospodarki.

Stefan Augustyn
Dyrektor Marketingu i Komunikacji / Rzecznik Prasowy
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

powiązane informacje

Integracja i rozwój – podsumowanie GROTowiska23
GROTowisko,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
Przełomowy moment współpracy WOT z Gwardią Narodową USA
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
Stawiamy na współpracę
Szkolenia i ćwiczenia,  Interoperacyjność,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz