Nowy Szef Sztabu Dowództwa WOT - płk Zbigniew Targoński
08.05.2023

Nowy Szef Sztabu Dowództwa WOT - płk Zbigniew Targoński

Pułkownik Zbigniew Targoński jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, na Wydziale Inżynierii Wojskowej oraz Akademii Obrony Narodowej, gdzie ukończył studia magisterskie oraz Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne a także wiele kursów doskonalących. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 5 Brygadzie Pancernej „Skorpion” w Opolu. 

Jak podkreśla – najważniejsi dla niego są ludzie, a w swojej pracy stawia na zgrany zespół. Objęcie obowiązków szefa sztabu Dowództwa WOT wiąże się dla niego z odpowiedzialnością oraz wsparciem udzielanym Dowódcy WOT w zakresie wypracowania wariantów do podjęcia właściwych decyzji. Chce w taki sposób zarządzać zespołem by wypracowane propozycje rozwiązań były jak najlepsze, a ludzie z nim współpracujący działali w myśl zasady mission command.

Ludzi ceni za kreatywność. Nie lubi zaś mściwości i pamiętliwości – skupia się na działaniu i celu!

Chce być dobrze zorganizowanym i skutecznym szefem sztabu, który na podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia oraz wiedzy będzie wypracowywał innowacyjne i kreatywne rozwiązania.

Przez 23 lat służył na stanowiskach dowódczo-sztabowych w wojskach operacyjnych, w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego oraz w Stanach Zjednoczonych.

Uczestniczył w misji stabilizacyjnej w Afganistanie.

Od 2017 pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, następnie w grudniu 2021 został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a z dniem 8 maja 2023 objął obowiązki szefa sztabu w Dowództwie WOT.

powiązane informacje

Przekazanie obowiązków dowódcy 1 Podlaskiej Brygady OT
Kadrowe,  Lokalne,  Wydarzenia 
Wojsko gOTowe na kobiety
Kadrowe,  Społeczne,  Innowacje 
Batalion WOT w Opolu
Kukuła,  Kadrowe,  Tradycja,  Lokalne,  Wydarzenia 
Nowy rzecznik prasowy DWOT
Kadrowe