Generał brygady dr Krzysztof Stańczyk Dowódcą WOT

Dziś, 3 maja w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda wręczył akt mianowania na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej generałowi brygady doktorowi Krzysztofowi Stańczykowi, który tym samym został oficjalnie trzecim dowódcą naszej Formacji.

W dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował gen. bryg. dr. Krzysztofa Stańczyka na Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej.

Do tej pory funkcję tą piastowali generał Wiesław Kukuła oraz gen. dyw. Maciej Klisz.  

Gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Jest też absolwentem Akademii Sztuki Wojennej. Uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Służbę wojskową rozpoczął w 1994 roku w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Służył również w 6 Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz w Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Był uczestnikiem pięciu zmian misji poza granicami kraju: w Syrii, Iraku i Afganistanie.

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy od 2017 roku. Początkowo pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku szefa Oddziału Rodzajów Wojsk. W 2018 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. 11 września 2023 roku objął stanowisko I zastępcy dowódcy wojsk obrony terytorialnej, miesiąc później został wyznaczony na pełniącego obowiązki dowódcy WOT-u.

Panie Generale, gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej służbie w Dowództwie WOT!

Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Powitanie nowego Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
Siły Zbrojne RP,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Wydarzenia 
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej ma swój Sztandar
Dowódca WOT,  Stańczyk,  Wydarzenia,  Tradycja 
Sympozjum wojsk obrony terytorialnej z państw wschodniej flanki NATO
Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Kooperacja,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Stańczyk,  Dowódca WOT 
Inauguracja kolejnego roku szkoleniowego w Wojskach Obrony Terytorialnej
Sprzęt i uzbrojenie,  Wydarzenia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Dowódca WOT,  Stańczyk