Poznaj nowego rzecznika prasowego DWOT

„Ten, kto dziś pokonuje morze, jutro jest gotowy na podbój oceanu. Słowa Matshona Dhliwayo wyznaczają mój kierunek”, tak opisuje swój stosunek do nowej funkcji ppłk Robert Pękala, który 15.01.2024 r. objął obowiązki na stanowisku rzecznika prasowego Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajął on tym samym miejsce mjr. Witolda Sury, który od 18.12.2023 r. pełni funkcję Zastępcy Szefa Zespołu Prasowego - Zastępcy Rzecznika Prasowego Sztabu Generalnego WP.

 

Pracowity i konsekwentny w realizacji wyznaczonych celów. Uważa, że sukces zdobyty zespołowo daje dużo więcej satysfakcji niż ten odniesiony indywidualnie - dlatego stawia na zgrany zespół i sumienne podejście do realizacji postawionych zadań. Stawia nie tylko na mądre zarządzanie informacją, ale również na bieżące trendy w mediach. Umiejętność szybkiego reagowania w nieoczekiwanych sytuacjach opanował do perfekcji w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznań. Ppłk Robert Pękala służbę w Dowództwie WOT rozpoczął w 2019 roku w Oddziale Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC). Z racji posiadanego doświadczenia w administracji samorządowej, realizował zadania skupiające się głównie na współpracy DWOT z administracją samorządową oraz organizacjami pozarządowymi. W 2022 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Wydziału Operacji Informacyjnych w Zarządzie Operacyjnym DWOT. Ze swoim zespołem był odpowiedzialny za monitorowanie przestrzeni informacyjnej, pod kątem działań dezinformacyjnych prowadzonych przez nieprzyjazne państwa i organizacje oraz analizowanie wpływu tych działań na Siły Zbrojne i społeczeństwo.

Podpułkownik Robert Pękala swoją służbę rozpoczął w 1994 roku w 17 eskadrze lotniczej w Poznaniu, na stanowisku oficera operacyjnego. W eskadrze pełnił też obowiązki szefa sztabu. Następnie kontynuował służbę w Miejskim Inspektoracie Obrony Cywilnej w Poznaniu, przekształconym w 2002 r. w Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, gdzie był odpowiedzialny za planowanie i realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności przed skutkami katastrof i klęsk żywiołowych oraz za zadania obronne, konieczne do realizacji przez administrację samorządową w czasie konfliktu zbrojnego. Współpracował z Państwową Strażą Pożarną, Policją, Strażą Miejską, Strażą Graniczną oraz wieloma społecznymi organizacjami ratowniczymi i humanitarnymi. Współtworzył Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania oraz jeden z pierwszych w Polsce systemów wizyjnego monitoringu miejskiego. W trakcie zagrożenia powodziowego w Poznaniu kierował - w imieniu Prezydenta Miasta Poznania - działaniami przeciwpowodziowymi prowadzonymi w mieście. W 2012 roku jako pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa na EURO 2012 koordynował, pomiędzy przedstawicielami Europejskiej Federacji Piłkarskiej UEFA, a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ratownictwo, przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej, w trakcie meczów finałowych UEFA EURO 2012, rozgrywanych w Poznaniu.

Zespół prasowy DWOT

powiązane informacje

ĆWICZENIA: Natychmiastowe stawiennictwo w ramach certyfikacji Wojsk Obrony Terytorialnej
Wydarzenia,  Rzecznik prasowy,  Siły Zbrojne RP 
Generał brygady dr Krzysztof Stańczyk Dowódcą WOT
Dowódca WOT,  Kadrowe,  Stańczyk,  Wydarzenia 
Wojsko gOTowe na kobiety
Kadrowe,  Społeczne,  Innowacje 
Batalion WOT w Opolu
Kukuła,  Kadrowe,  Tradycja,  Lokalne,  Wydarzenia