AGRYKOLA – rozpoczęliśmy siódme kwalifikacje na kurs oficerski  dla żołnierzy OT

W siedzibie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu trwają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na kurs oficerski dla żołnierzy OT. Blisko 200 kandydatów walczy o 90 miejsc na AWL.

AGRYKOLA jest kursem oficerskim dla żołnierzy OT, pełniących terytorialną służbę wojskową. Założeniem projektu jest znalezienie urodzonych przywódców, którzy posiadają naturalne predyspozycje oraz wiedzę do tego by zostać oficerem OT.

Jak podkreśla Dowódca Terytorialsów, gen. bryg. Maciej Klisz:

Kurs Agrykola to doskonałe narzędzie do selekcji oraz edukacji przyszłych oficerów Obrony Terytorialnej. Trzeba pamiętać, że w WOT oficerowie zawodowi to bardzo niewielka część wszystkich żołnierzy. Prawie 90 procent formacji stanowią żołnierze-ochotnicy, wśród nich ponad 35 procent posiada wyższe wykształcenie, co w połączeniu z ich wysokim zdyscyplinowaniem, unikalnymi zdolnościami i umiejętnościami stanowi znakomitą bazę do kształcenia oficerskiego. Absolwenci trzynastomiesięcznego kursu Agrykola trafiają w zdecydowanej większości na stanowiska dowódców plutonów lekkiej piechoty, stając się liderami małych zespołów. Trzeba jednak pamiętać, że kurs Agrykola nie mógłby być prowadzony bez wsparcia rektora-komendanta Akademii Wojsk Lądowych, Pana gen. bryg. dr. hab. Piotra Płonki oraz rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, Pana gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysława Wachulaka. To w tych uczelniach przyszli oficerowie poznają tajniki wiedzy wojskowej.

W terminie 15 - 16 kwietnia br. o 90 miejsc na AWL walczy blisko 200 żołnierzy OT. Zasady kwalifikacji są stałe oraz transparentne. Każdy żołnierz chętny do oficerskich gwiazdek, składa w brygadzie wniosek oraz wypełnia ankietę oceny służby wojskowej i z liczbą uzyskanych tam punktów przyjeżdża do Dowództwa WOT w Zegrzu.  Punkty przyznawane są m.in. za dokonania, zasługi i opinię służbową kandydata w brygadzie oraz osiągniecia sportowe. Centralna komisja WOT, przed którą stają kandydaci ocenia wiedzę wojskową oraz wysłuchuje autoprezentacji. W skład komisji wchodzą specjaliści z Dowództwa WOT, szkoleniowcy, specjaliści od wojskowych regulaminów, psycholodzy oraz specjaliści od komunikacji.

O miejsca na kursie AGRYKOLA mogą starać się żołnierze OT, którzy posiadają co najmniej dyplom studiów I stopnia. Nie mogą być karani, w tym dyscyplinarnie w służbie wojskowej, muszą też wykazać się pozytywną oceną ze sprawdzianu sprawności fizycznej, prowadzonego w dniu kwalifikacji. Wśród tegorocznych kandydatów są osoby o bardzo szerokim spektrum zainteresowań i zawodów: absolwenci zarządzania uczelni zagranicznych, dyrektorzy dużych korporacji, specjaliści IT, a także nauczyciele. Są to osoby bardzo doświadczone w środowisku cywilnym w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Posiadają wysokie kompetencje w komunikacji miękkiej a także wiedzę specjalistyczną.

Wyłonieni w kwalifikacji kandydaci zostaną skierowani na 13-sto miesięczne kursy na AWL prowadzone w trybie stacjonarno - rotacyjnym, w tym pierwszy miesiąc stacjonarnie, kolejne jedenaście miesięcy w systemie weekendowym oraz w ostatnim miesiącu dwa tygodnie stacjonarnie.

***

AGRYKOLA jest kursem oficerskim dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Nazwa projektu nawiązuje do szkoły podchorążych rezerwy piechoty „Agrykola”, założonej w 1941 roku przez Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Specyfika kursów konspiracyjnych, podobieństwo służby AK i OT – ochotnicy z różnych zawodów cywilnych, oraz opresyjny i niebezpieczny czas wojny, wypracowały pewne efektywne wytyczne do selekcji i szkolenia kandydatów. Na kurs oficerski OT, kwalifikowane są osoby dojrzałe z doświadczeniem życiowym i zawodowym. Żołnierze podczas kwalifikacji przechodzą sprawdzian ze sprawności fizycznej (ocena niedostateczna dyskwalifikuje kandydata), badanie cech przywódczych oraz wiedzy o miejscu WOT w systemie obronnym państwa.
Program szkolenia oficerów terytorialnej służby wojskowej pod nazwą „Agrykola” został opracowany w 2017 roku przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej oraz przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON.

 

mjr Witold SURA
Rzecznik Prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Przyszli oficerowie szkolą się w CSWOT
Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Żołnierze WOT mianowani na pierwszy stopień oficerski
Promocja oficerska,  Kurs AGRYKOLA,  Wydarzenia