Żołnierze WOT mianowani na pierwszy stopień oficerski

12 maja 2024 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się pierwsza w tym roku promocja oficerska żołnierzy rezerwy oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Blisko 200 żołnierzy w obecności władz państwowych, przełożonych oraz rodzin i bliskich przyjaciół wypowiedzieli słowa oficerskiego ślubowania, które stanowią najwyższe zobowiązanie dla każdego z nich.

Wśród blisko 200 żołnierzy promowanych na pierwszy stopień oficerski, było aż 95 absolwentów szkolenia oficerskiego „Agrykola”. Szkolenie to jest przeznaczone dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową. Trwa ono 13 miesięcy i otwiera bramę oficerskiej kariery dla żołnierzy ochotników. Obecny na uroczystości Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

DWOT poziom (5)

Dzień wcześniej, 11 maja 2024 r. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, wręczono żołnierzom patenty oficerskie wraz z listami gratulacyjnymi. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Tomasz Dominikowski, Dyrektor Departamentu Kadr MON płk Grzegorz Faka, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Jacek Ostrowski, reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Marcin Żal, przedstawiciele duchowieństwa oraz instytucji MON. 

DWOT poziom (2)

Wszystkim nowopromowanym oficerom gratulujemy!

Życzymy żołnierskiego szczęścia oraz pomyślności na przyszłość. 

****

Treść oficerskiego ślubowania:

“Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera Wojska Polskiego,
składam Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie.
Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.
Będę stał niezłomnie na straży bezpieczeństwa bytu narodu i państwa.
Będę strzegł i pomnażał chlubne tradycje bohaterskich walk
o niepodległość i sprawiedliwość.
Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał powierzone mi obowiązki,
wychowywał i szkolił swych podwładnych na prawych i dzielnych,
zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy.
Będę dbał o honor i dobre imię żołnierza polskiego.
Dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest moim prawem najwyższym.
Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno!”

 

Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Kolejni oficerowie dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Kurs AGRYKOLA,  Wydarzenia 
Kolejni oficerowie dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Kurs AGRYKOLA,  Wydarzenia 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Kolejni oficerowie złożyli ślubowanie i dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Społeczne,  Zaciąg