SP SONDA: Podoficerowie solą Armii

Od początku tworzenia formacji stawiamy na charyzmę dowódców oraz nowoczesny leadership. W realizację tego celu wpisuje się Szkoła Podoficerska SONDA, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie 1 października 2019 r. Odpowiada ona za kształcenie liderów na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wojsk operacyjnych. Dotychczas przeszkolono ponad 2700 podoficerów.

Nazwa Szkoły wywodzi się od Szkoły Niższych Dowódców „Belweder” – potocznie zwanej Sondą, która została utworzona w konspiracji w czasie II wojny światowej. Szkolili się tam nie tylko żołnierze piechoty, ale także specjaliści np. łączności. Nawiązując do tych tradycji odwołujemy się do dobrych wzorców i rozwiązań, które wdrażano w modelu kształcenia niższych kadr dowódczych, czyli podoficerów AK, a także czynimy ukłon w stronę kadry zawiązującej Szkołę, a więc łącznościowców. Patronem Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu jest strzelec Włodzimierz Markowski ps. „Rybka”.

Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu kształci kandydatów na podoficerów z terytorialnej i zawodowej służby wojskowej, ale także kandydatów z cywila. Dodatkowo prowadzi szkolenia kwalifikacyjne dla tych, którzy są przygotowywani do objęcia nowego stanowiska służbowego. Prowadzi również kursy instruktorskie. Szkolenie odbywa się nie tylko w Zegrzu, ale także we wszystkich brygadach OT oraz jednostkach wojskowych wojsk operacyjnych.

Dotychczas instruktorzy Szkoły Podoficerskiej SONDA przeszkolili 2728 osób, w tym 1200 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w brygadach Obrony Terytorialnej, 434 żołnierzy zawodowych WOT i wojsk operacyjnych na kursach stacjonarnych w Zegrzu i 454 żołnierzy zawodowych wojsk operacyjnych w kursach zamiejscowych. Wszyscy otrzymali promocję na pierwszy stopień podoficerski. Szkolenia podoficerskie prowadzono też dla kandydatów ze środowiska cywilnego. W kursie wzięło udział 38 ochotników. Ponadto na kursach kwalifikacyjnych (na wyższy stopień podoficerski) przeszkolono 509 żołnierzy zawodowych i TSW. SP SONDA przeszkoliła również 93 instruktorów spośród podoficerów zawodowych i TSW, którzy wspierają dowódców brygad w prowadzeniu szkoleń bazowych.

Wojsko Polskie szybko się rozwija, dlatego by nadążyć za nowymi trendami czy stawianymi nam wyzwaniami szukamy pomysłów i rozwiązań pozwalających na zwiększenie możliwości szkoleniowych młodych podoficerów, na których czeka wiele jednostek wojskowych, zarówno z Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i wojsk operacyjnych – jednym z takich rozwiązań było wprowadzenie zamiejscowych szkoleń prowadzonych bezpośrednio w jednostkach wojskowych.

– mówi komendant szkoły st. chor. sztab. Piotr Pechta.

2023 rok przynosi nowe wyzwania i nowe zadania. Szkoła Podoficerska SONDA w tym roku planuje przeszkolić na kursach podoficerskich, kwalifikacyjnych oraz wyrównawczych ponad 2300 kandydatów. Dodatkowo instruktorzy szkoły przeprowadzą szkolenia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. A już 4 i 18 lutego oraz 11 marca br. na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbędzie się jednodniowe szkolenie dla ochotników, którzy zgłosili się do projektu „Trenuj z Wojskiem”.

***

Audycja Cafe Armia z dnia 14 stycznia 2023r, PolskieRadio24.pl
Kursy podoficerskie SONDA. "Wyszkoliliśmy ponad 2,5 tys. podoficerów"

Szkoła podoficerska SONDA funkcjonuje formalnie od 2019 roku, zaś od 2021 roku organizuje kursy dla podoficerów. Pomimo trudności wywołanych przez pandemię COVID-19, udało się wyszkolić ponad 2,5 tys. podoficerów oraz ok 1,2 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. W Polskim Radiu 24 mówili o tym st. chor. sztab. Piotr Pechta, Komendant Szkoły Podoficerów SONDA w Zegrzu i mł. chor. Robert Kowalewski, Rzecznik Prasowy SP SONDA.

mjr Witold SURA
Rzecznik prasowy DWOT

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Trenuj z Wojskiem w ferie
SP Sonda,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Wydarzenia,  Zdrowy styl życia,  CSWOT 
Ruszyło szkolenie na stopień podoficera w Szkole Podoficerskiej SONDA.
SP Sonda,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe