Ruszyło szkolenie na stopień podoficera w Szkole Podoficerskiej SONDA.

 

Pierwszego czerwca ruszyło szkolenie na stopień sierżanta rozpoczęte testem sprawdzającym nabytą wiedzę podczas szkolenia e-learningowego, który stanowi niejako przepustkę do dalszej części kursu. W kursie biorą udział żołnierze zawodowi z Brygad Obrony Terytorialnej oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu i Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.

Kurs praktyczny kontynuacją szkoleń e-learningowych.
Kursy e-learningowe dla kandydatów na stanowiska podoficerów młodszych, podoficerów oraz podoficerów starszych ruszyły już w marcu. Do chwili obecnej bierze w nich udział 2932 żołnierzy ze wszystkich Brygad OT oraz dwóch centrów szkolenia podległych Dowództwu WOT. Po ukończeniu kursów e-learningowych, żołnierze otrzymają - ważny przez dwa lata od daty ukończenia  kursu -  certyfikat upoważniający do udziału w kursach stacjonarnych.

Specyfika szkolenia w SONDZIE
W szkoleniu obowiązuje nas standard kształcenia kandydatów na podoficerów oraz nowe, ujednolicone i obowiązujące dla wszystkich szkół podoficerskich programy szkolenia. Podczas kursu skupiamy się przede wszystkim na podniesieniu umiejętności dowódczych, nauczaniu przywództwa wojskowego i metodyki nauczania, która jest niezbędna w dalszej służbie. Różnicami, jakie nas odróżniają od pozostałych szkół to elementy taktyki i szkolenia strzeleckiego uwzględniające specyfikę Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wykorzystywany przez nas sprzęt.

Planowane kursy i szkolenia
W czerwcu oprócz odbywającego się szkolenia zaplanowane zostały: jeszcze jeden kurs na stopień etatowy podoficera oraz dwa kursy na podoficera starszego. Oba kursy mają się także odbyć w grudniu tego roku. Kolejnym szkoleniem będzie Bazowy Kurs Podoficerski na stopień etatowy kaprala, który rozpocznie się we wrześniu. Szkoła Podoficerska SONDA oprócz kursów stacjonarnych w Zegrzu i Toruniu dla żołnierzy zawodowych nadzoruje szkolenie żołnierzy TSW na kaprala w Brygadach OT, w których na koniec każdego przeprowadzi egzamin.

 

st. sierż. Robert Kowalewski
Rzecznik Prasowy
Szkoły Podoficerskiej
SONDA

kom. 727 009 207

Załączniki

powiązane informacje

Podlascy Terytorialsi przeprowadzili pierwszą dekontaminację
Odporna wiosna,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Wsparcie wojska zamówisz online
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Wsparcie WOT dla Domów Pomocy Społecznej
Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe 
Wojsko ewakuowało kolejny Dom Pomocy Społecznej
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe