35 tys. żołnierzy WOT w gOTowości

 

Wojska Obrony Terytorialnej przekroczyły liczebnością 35 tys. żołnierzy. To ważny krok na drodze osiągania zdolności operacyjnych formacji, dla której na tym etapie budowy właśnie nasycanie personelem jest jednym z najważniejszych zadań. Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem kobiet, które stanowią ponad 20% formacji.

Powstanie i rozwój WOT stanowią silny impuls rozwoju Sił Zbrojnych i ewolucji ich zdolności. Rozwój potencjału osobowego oraz operacjonalizacja ich zdolności w czasie pandemii Covid-19, operacji obrony granicy Polski oraz pośrednio wnioski z wojny obronnej na Ukrainie jednoznacznie dowiodły słuszności powołania formacji oraz wskazały na potrzebę jej dalszego rozwoju – powiedział gen. broni Wiesław KUKUŁA, dowódca WOT.

W ostatni weekend odbyły się powołania do brygad Obrony Terytorialnej w trzynastu lokalizacjach. Do służby zgłosiło się ponad tysiąc ochotników. Poprzez tak ogromne zainteresowanie służbą, Wojska Obrony Terytorialnej przekroczyły 35 tys. żołnierzy. Jest to kolejny, ważny krok na drodze do osiągania zdolności operacyjnej formacji. A już na początku 2023 roku na terenie całej Polski rusza projekt „Ferie z WOT”, który między innymi jest kierowany do uczniów, studentów, rodziców oraz nauczycieli.

Dowództwo WOT konsekwentne realizuje założenia Ustawy o obronie Ojczyzny, która zakłada  zwiększenie stanów ilościowych Sił Zbrojnych RP. Obecnie budowanie formacji jest ukierunkowane na zwiększanie potencjału osobowego, jak również na prowadzenie intensywnego szkolenia w celu osiągnięcia gotowości do podjęcia działań w rejonach odpowiedzialności bojowej.

Jak podkreślił gen. broni Wiesław KUKUŁA - Terytorialna Służba Wojskowa z perspektywy sześciu lat doświadczeń okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem dla Sił Zbrojnych. Dla wielu zwłaszcza młodych żołnierzy jest tzw. pierwszym wyborem. To w WOT znajdują oni swoje powołanie i decydują się na zawodową służbę wojskową. Rozwój WOT przyczynia się również do odbudowy systemu rezerw osobowych, który zasiliło około 10 tysięcy byłych żołnierzy. Dzisiaj wnioski z funkcjonowania tej formy służby stanowią również systemowe odniesienie dla aktywnej rezerwy – formy służby wprowadzonej Ustawą o obronie Ojczyzny.

WOT jest formacją, która poprzez bliskość ze społeczeństwem oraz działania przeciwkryzysowe coraz silniej zakorzenia swoją obecność wśród lokalnych społeczności. Ta teza w czasie blisko 6 lat funkcjonowania formacji została wielokrotnie udowodniona poprzez setki działań w ramach niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych, w których brali udział żołnierze WOT.

Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi - 19% to studenci. Co trzeci żołnierz ma wyższe wykształcenie.

W ostatnim czasie wśród nowo powoływanych ochotników spada współczynnik tych, którzy mieli wcześniej kontakt z wojskiem. Dla coraz większej liczby ochotników 16-dniowe szkolenie podstawowe jest ich pierwszym kontaktem ze służbą wojskową. Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem kobiet, które stanowią już ponad 20% żołnierzy całej formacji, jest to współczynnik zdecydowanie wyższy niż w wojskach operacyjnych.

Zachęcam do śledzenia naszych kanałów na mediach społecznościowych!

mjr Witold SURA
Rzecznik Prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
36 tys. żołnierzy w szeregach Terytorialsów – WOT rośnie w siłę
Kukuła,  Kwalifikacja wojskowa,  Zaciąg,  Powołanie 
Terytorialsi na Westerplatte oddali hołd obrońcom Ojczyzny
Kukuła,  Społeczne,  Tradycja,  Lokalne,  Wydarzenia 
Aplikacja, która ułatwi pomoc!
Kukuła,  Odporna wiosna,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe,  Innowacje