WOT zakończył 4-letni cykl szkolenia instruktorów-snajperów

Na początku swojej drogi przechodzili szkolenie strzelców wyborowych, następnie brali udział w kursach doskonalących, kursie podstawowym i zaawansowanym snajperów, a od minionej niedzieli z dumą mogą nazywać się instruktorami.  Tym samym Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zakończyło pierwszy 4 letni cykl szkolenia snajperów-instruktorów. W ostatnim 6-tygodniowym module zajęć udział wzięło kilkunastu Terytorialsów z różnych Brygad OT z całego kraju.

W czasie kilkutygodniowego szkolenia jego uczestnicy prowadzili działania zarówno w terenie leśnym jak i zurbanizowanym, a także poznając tajniki metodyki uczyli się występowania w roli instruktora. Zwieńczeniem szkolenia był kilkudniowy sprawdzian, w ramach którego Terytorialsi wykonywali postawione im zadania oraz sprawdzali swoje umiejętności strzeleckie z broni krótkiej i wyborowej do celów ustawionych na różnych odległościach (od kilkudziesięciu metrów, aż do kilometra)

Od początku istnienia WOT jasno rozdzieliliśmy specjalności strzelca wyborowego i snajpera. Model rozwoju kompetencji snajpera formalnie kończy uzyskanie kwalifikacji instruktora. Instruktorzy są nie tylko doskonałymi snajperami ale również metodykami. Biorąc pod uwagę fakt, iż typowy snajper jest introwertykiem nie każdy żołnierz tej specjalności jest dobrym kandydatem na instruktora. Tym bardziej cieszą mnie uzyskane efekty. Wnioski z wojny obronnej Ukrainy jednoznacznie dowodzą znaczenia snajperów realizujących zarówno misje w ramach wsparcia bezpośredniego wojsk własnych jak i samodzielnie operacje snajperskie. Dokładnie taki model doktrynalny działania snajperów przyjęto w WOT

- powiedział gen. broni Wiesław Kukuła, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.              

Kurs instruktorski snajpera WOT podobnie jak poprzednie szkolenia strzelców wyborowych oraz snajperów zorganizowany został przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej we współpracy z instruktorami Mobilnych Zespołów Szkoleniowych (byłych snajperów Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca) oraz przy wsparciu 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W czasie mojej dotychczasowej służby brałem udział w kilkunastu szkoleniach z zakresu działania strzelców wyborowych jak i snajperów. Obecny kurs instruktorski był zwieńczeniem dotychczasowej drogi szkolenia jaką przechodziliśmy i w jakiej się doskonaliliśmy. Pomimo uzyskania uprawnień snajpera-instruktora nie spocznę jednak na laurach i dalej będę doskonalił dotychczas nabyte umiejętności aby w przyszłości móc przekazywać posiadaną wiedzę i doświadczenie kolejnym żołnierzom

- dodał jeden z uczestników szkolenia.

Nabyte w czasie kilkuletniego szkolenia umiejętności, a także zdobyta wiedza metodyczna po zakończeniu szkolenia i powrocie do swoich Brygad pozwoli żołnierzom szkolić kolejnych Terytorialsów. Snajperzy są „oczami i uszami” dowódcy każdej kompani lekkiej piechoty. Prowadzą działania rozpoznawcze i odpowiadają za ubezpieczenie pododdziału.

ppor. Krzysztof WÓJCIK
Oficer Prasowy
Centrum Szkolenia WOT

Załączniki

powiązane informacje

Potencjał ochotniczy WOT uzupełnia zdolności wojsk operacyjnych [WYWIAD]
Kukuła,  Szkolenia i ćwiczenia,  Rozmowa,  Sprzęt i uzbrojenie 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Zakończono pierwszy w Polsce kurs instruktorów WARMATE
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
M72 strzeliło po raz pierwszy
Szkolenia i ćwiczenia,  Siły Zbrojne RP,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje