Świętokrzyscy Terytorialsi w ćwiczeniu „GOŁOBORZE 22”

Atak grupy dywersyjnej na kolumnę wojskową przy pomocy improwizowanego urządzenia wybuchowego oraz kontaktu ogniowego. Odparcie ataku przez żołnierzy 10 ŚBOT, ewakuacja rannych, udzielenie pierwszej pomocy oraz zlikwidowanie grupy dywersyjnej. Taki scenariusz miał epizod Wojewódzkiego Ćwiczenia Obronnego „Gołoborze-22”

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zgodnie z „Planem szkolenia obronnego w województwie świętokrzyskim na 2022 r.” w dniach 20-22 września 2022 r. przeprowadził Wojewódzkie Ćwiczenie Obronne pk. GOŁOBORZE-22. Jeden z epizodów ćwiczenia miał miejsce 21 września na pograniczu miejscowości Zagórze i Masłów.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz poinformował, że działania zakładały akcję, rozgrywającą się w czasie stanu wojennego: "Zgodnie ze scenariuszem, państwa czerwone bez uprzedzenia wypowiedziały wojnę państwom niebieskim. Województwo świętokrzyskie w tym konflikcie odgrywa rolę drugoplanową, ale jak pokazuje dzisiejszy epizod, grupy dywersyjne i sabotażowe mogą zaatakować wszędzie." – mówi. Wojewoda dodaje, że działania nie mają związku z sytuacją na Ukrainie. – "Są one przeprowadzane cyklicznie." – uspokaja.

W ćwiczeniu upozorowano atak grupy dywersyjnej na kolumnę wojskową żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej poruszającą się drogą lokalną poprzez inicjowanie improwizowanego urządzenia wybuchowego oraz ostrzał z broni palnej. Żołnierze odparli atak przeciwnika, zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wstępnie zabezpieczyli rannych. W pozorowanym ataku uczestniczyło pięć samochodów wojskowych.

Płk Piotr Hałys, dowódca brygady wyjaśnia, że działania zakładały atak z użyciem improwizowanego urządzenia wybuchowego. W związku z tym należało wypełnić wszystkie procedury: "Wiążą się to z odpowiednim prowadzeniem konwoju i rozpoznaniem terenu, po którym się przemieszcza. To także procedury, które realizuje się po zdetonowaniu ładunku, a które dotyczą m.in. sprawdzenia czy teren jest bezpieczny i ostatecznie oddania dowodzenia służbom cywilnym wojewody."

Następnie do akcji wkroczyła Państwowa Straż Pożarna oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. Strażacy ugasili pozorowany pożar pojazdu ciężarowego oraz rozłożyli namiot polowy. Ratownicy przeprowadzili triaż, przetransportowali rannych do namiotu i dalej transportem medycznym  ewakuowali najbardziej poszkodowanych do placówek medycznych. Policjanci zabezpieczyli zagrożony rejon, zablokowali wjazd na miejsce zdarzenia oraz wyznaczyli objazdy. Wystawili posterunki kontrolno-blokadowe i zaczęli szukać napastników. Działania te prowadzone były przy wsparciu drona oraz systemu Basecamp, wykorzystywanego przy poszukiwaniach osób w terenie. Ostatecznie napastnicy zostali zauważeni i zatrzymani przez policjantów kieleckiego oddziału prewencji.

Celem ćwiczenia było sprawdzenie procedur w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zdolności wsparcia Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych sił wzmocnienia, przez wydzielone wojewódzkie struktury podsystemu niemilitarnego, w tym przez administrację publiczną.

ppor. Daniel WOŚ
Rzecznik prasowy 10 Świętokrzyskiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Terytorialsi zakończyli ćwiczenie Przyjazna Energia-22
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie 
Terytorialsi w gOTowości do energetycznego wsparcia administracji publicznej
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje,  Szkolenie w SRO 
Ćwiczenie AMPER 22 PGE Dystrybucja, służb i WOT na Podlasiu
Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia 
Pierwsze szkolenia w nowotworzonych brygadach
Szkolenia i ćwiczenia,  Lokalne,  Powołanie