Szkolenie Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT z ECSC

W ostatni weekend Zespół Działań Cyberprzestrzennych DWOT prowadził szkolenie w ramach ćwiczenia rotacyjnego z wykorzystaniem środowiska zwirtualizowanego Cyber Rage. Środowisko to zostało udostępnione przez Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem ECSC a Dowódcą WOT.

Platforma Cyber Range, która wykorzystywana jest do szkolenia specjalistów cyberbezpieczeństwa na potrzeby Sił Zbrojnych RP wpisuje się w obserwowany od kilku lat trend budowy platform treningowych, nazywanych także cyberpoligonami. Cyber Range tworzy wirtualną przestrzeń szkoleniową, która pozwala na symulację szerokiego zakresu incydentów bezpieczeństwa, co zostało zrealizowane w ramach przeprowadzonego ćwiczenia. Dzięki temu żołnierze mogli w praktyczny sposób rozwijać kompetencje oraz doskonalić umiejętności z zakresu skutecznego reagowania na różnego rodzaju incydenty w cyberprzestrzeni.

Przeprowadzenie takich ćwiczeń w rzeczywistym środowisku, na eksploatowanych systemach, jest bardzo utrudnione a często nawet nie jest możliwe. Z tego powodu przygotowuje się zwirtualizowane środowisko  odzwierciedlające w możliwie najdalej idącym stopniu rzeczywistą cyberprzestrzeń.

Zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni wymaga systematycznego inwestowania w kapitał ludzki oraz w rozwój kompetencji żołnierzy odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie usług IT.

Efektem zrealizowanych ćwiczeń na udostępnionych scenariuszach szkoleniowych była weryfikacja dotychczasowej wiedzy żołnierzy, możliwość zdobycia nowych kompetencji oraz doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.

 

 

Zespół Działań Cyberprzestrzennych

powiązane informacje

Cyber-Terytorialsi na ćwiczeniach NATO "Locked Shields"
Cyber,  Szkolenia i ćwiczenia 
Sukces Cyber - Terytorialsów
Cyber,  Szkolenia i ćwiczenia 
CyberWOT na ćwiczeniach NATO Locked Shields
Cyber,  Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Międzynarodowe 
Żołnierze CyberWOT w drużynie NCBC-DKWOC na Locked Shields 2022
Cyber,  Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe