Załącznik publikacji

Szkolenie Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT z ECSC

5.09.2022
Fot. DWOT

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem ECSC a Dowódcą WOT eksperci z ECSC poprowadzili szkolenie z zakresu cyberobrony z wykorzystaniem Cyber Range w ramach rotacyjnych ćwiczeń dla żołnierzy TSW.

Szkolenie Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT z ECSC