Wykuwanie liderów

SONDA to kurs podoficerski skierowany do korpusu szeregowych OT. W 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej realizowany jest od 2019 roku. Po raz pierwszy uczestniczyli w nim żołnierze Gwardii Narodowej ze stanu Kalifornia.

Do tej pory absolwentami kursu SONDA zostało ponad 130 szeregowych. Nowo mianowani na stopień kaprala obejmują przede wszystkim stanowiska dowódców sekcji lekkiej piechoty, które są podstawowym elementem bojowym Wojsk Obrony Terytorialnej. Sekcję tworzy dwunastu terytorialsów o określonych specjalnościach (m.in. dowódca, ratownik pola walki, strzelec wyborowy, radiotelefonista, saper) czyniąc ją zespołem ludzi, którzy wzajemnie się uzupełniają.

W poprzednim tygodniu kandydaci na podoficerów wykonywali zadania, do których należało między innymi stawianie i realizacja rozkazu bojowego oraz dowodzenie sekcją lekkiej piechoty podczas zaplanowanych przez instruktorów scenariuszy taktycznych. Znaczące jest to, że po raz pierwszy podczas kursu SONDA w ramach sekcji lekkiej piechoty działali żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej, którzy pełnią w Polsce służbę w ramach Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Nie jest pierwsze wspólne przedsięwzięcie Batalionowej Grupy Bojowej NATO oraz podlaskich terytorialsów w ramach kształcenia i rozwijania kompetencji podoficerów. Do tej pory zorganizowane zostały m.in. kurs dla podoficerów młodszych (styczeń 2022) oraz wielonarodowe spotkanie podoficerów starszych (wrzesień 2021). Do tych inicjatyw zapraszane są także brygady OT z innych województw.

SONDA (akronim od nazwy, powstałej w 1944 roku, Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej) jest dopełnieniem całej struktury szkoleniowej WOT. Wpisuje się pomiędzy funkcjonujące już szkolenia szeregowych oraz kandydatów na oficerów w ramach kursu AGRYKOLA. Jej celem jest zagospodarowanie potencjału żołnierzy OT, pozyskanie i odpowiednie wyszkolenie kadry podoficerskiej WOT. Projekt łączy kilka ciekawych doświadczeń, oprócz Szkoły Niższych Dowódców AK, także model kształcenia podoficerskiego z USA, polskie doświadczenia oraz obecne potrzeby Wojska Polskiego. Kurs został opracowany zgodnie z obowiązującymi od 2019 r. standardami kształcenia podoficerów w Siłach Zbrojnych RP.

Kandydaci na podoficerów muszą posiadać wykształcenie średnie, być niekarani, ukończyć szkolenie podstawowe lub wyrównawcze, zaliczyć test sprawności fizycznej oraz posiadać pozytywną opinię służbową. Dodatkowe punkty można uzyskać za wyróżnienia zdobyte podczas służby lub działalność społeczną.

kpt Łukasz WILCZEWSKI
Oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady OT

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Trenuj z Wojskiem w ferie
SP Sonda,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Wydarzenia,  Zdrowy styl życia,  CSWOT 
SONDA szkoli w 25BKpow
SP Sonda,  Szkolenia i ćwiczenia 
Sprawdzian kreatywnego dowodzenia na Torze Lidera
SP Sonda,  Szkolenia i ćwiczenia