Święto saperów (nie tylko) w oliwkowych beretach

 

Saperzy Wojsk Obrony Terytorialnej zaangażowani są w działania związane z ochroną granicy polsko-białoruskiej. Do ich zadań należy m.in. rozbudowa inżynieryjna obozowisk oraz utrzymanie i naprawa zapór na granicy. Wspierają ich także saperzy z wojsk operacyjnych. 16 kwietnia obchodzone jest Święto Wojsk Inżynieryjnych, zwane popularnie Dniem Sapera.

Jedno z haseł saperów brzmi: Czasem niszczyć, często budować, zawsze służyć. Dobrze oddaje ono wielowymiarowy charakter ich zadań. Od ponad siedmiu miesięcy terytorialsi zaangażowani są we wsparcie Straży Granicznej w zapewnieniu ochrony granicy polsko-białoruskiej. Wśród nich są także saperzy. Do ich zadań należy m.in. rozbudowa obozowiska przy granicy polsko-białoruskiej. Saperzy:

  • przewożą i ustawiają kontenery mieszkalne,
  • ułożyli 1900 płyt betonowych o powierzchni 8550 m2 (powierzchnia boiska piłkarskiego to 7000 m²),
  • zajmują się budową i naprawą zapór inżynieryjnych na granicy,
  • w ramach wsparcia lokalnych samorządów, wyrównali i utwardzili kruszywem 30 km dróg lokalnych.

W działaniach na granicy terytorialsów wspierają żołnierze wojsk operacyjnych z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów.

Saperzy znajdują się w każdej sekcji lekkiej piechoty, czyli podstawowym elemencie bojowym w Wojskach Obrony Terytorialnej. Tworzy ją dwunastu terytorialsów. Każdy z nich ma określone kompetencje czyniąc sekcję zespołem ludzi, którzy wzajemnie się uzupełniają. W każdej "wspaniałej dwunastce" znajduje się dwóch żołnierzy o specjalnościach starszy saper i saper.

Starszy saper

Podczas działań bojowych odpowiada za profesjonalne przygotowanie infrastruktury lokalnej do obrony. W czasie pokoju współpracuje z formacjami ratowniczymi. Uczestniczy w akcjach usuwania skutków katastrof naturalnych i cywilizacyjnych wykorzystując specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Saper

Współdziała ze starszym saperem podczas prowadzenia działań bojowych i ratowniczych. Jest ekspertem w dziedzinie wykorzystania materiałów wybuchowych i przygotowania zapór inżynieryjnych. Odpowiada za sprawdzenie oraz przygotowanie sprzętu inżynieryjno-saperskiego i ratowniczego. Posiada wiedzę z zakresu znajomości infrastruktury krytycznej i drogowo-mostowej.

Kompania saperów

Jest to pododdział specjalistów wyposażonych w bardziej zróżnicowany i zaawansowany sprzęt niż ten dostępny na szczeblu sekcji lekkiej piechoty. Podczas działań bojowych kompania saperów odpowiada m.in. za profesjonalne przygotowanie infrastruktury lokalnej do obrony, budowę zapór inżynieryjnych, wykonywanie przejść w zaporach, urządzanie przepraw, wydobywanie i oczyszczanie wody. W czasie pokoju współpracują z formacjami ratowniczymi. Uczestniczą w akcjach usuwania skutków katastrof naturalnych i cywilizacyjnych wykorzystując do tego celu specjalistyczny sprzęt, np. agregaty, łodzie, pompy wysokiej wydajności, piły spalinowe i zestawy oświetleniowe.

Podczas ostatniej edycji ćwiczenia zgrywającego BULL RUN na Zalewie Siemianówka kompania saperów transportowała zespoły bojowe łodziami.

kpt. łukasz WILCZEWSKI
Oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
2000 godzin nalotu bezzałogowców WOT
#SilneWsparcie,  Szkolenia i ćwiczenia,  Sprzęt i uzbrojenie 
Terytorialsi w stałej gOTowości - KOP-22
Kukuła,  #SilneWsparcie,  Szkolenia i ćwiczenia,  Uchodźcy,  Szkolenie w SRO 
Już rok wspieramy SG w ochronie granicy RP
#SilneWsparcie,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Lokalne,  Wydarzenia