Terytorialsi w stałej gOTowości - KOP-22

W dn. 16-18 września br. ponad 800 Terytorialsów i żołnierzy wojsk lądowych zaangażowanych będzie w strefie przygranicznej z Białorusią w zajęcia taktyczne pk. KOP-22.  Celem zajęć jest doskonalenie taktyki działań przeciwrozpoznawczych i przeciwdywersyjnych, działań ratowniczo-ewakuacyjnych oraz wsparcia działań Straży Granicznej. Zajęcia uwzględniają zdobyte doświadczenia i posłużą zweryfikowaniu nowych rozwiązań taktycznych i technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa na terenach przygranicznych z Białorusią.

Od ponad roku Terytorialsi wspierają Straż Graniczną w działaniach na granicy z Białorusią. W myśl motta formacji - „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”, działają na rzecz lokalnych społeczności i bezpieczeństwa wschodniej granicy oraz całego państwa.

W nadchodzących dniach 16-18 września br. zorganizowane zostaną zajęcia taktyczne pk. KOP-22. Żołnierze, stanowiący dodatkowe siły skierowane na granicę, w ramach trzy dniowych ćwiczeń przeprowadzą symulacje zdarzeń mających na celu przygotowanie ochrony pogranicza oraz zabezpieczenia terenu przygranicznego.

Jak zaznacza Dowódca Wojsk Oborny Terytorialnej gen. broni Wiesław KUKUŁA - Wielomiesięczny udział w operacji był dobrym źródłem obserwacji i wniosków. Dzięki nim możliwe jest doskonalenie taktyki działania sił zaangażowanych w operację wsparcia Straży Granicznej. KOP-22 będzie służyć ich praktycznemu zweryfikowaniu.

W zajęciach udział weźmie ponad 800 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk operacyjnych. Do działania zaangażowana będą między innymi 1. Podlaska Brygada OT oraz 2. Lubelska Brygada OT, a także żołnierze z  2. i 18. Pułku Rozpoznawczego oraz funkcjonariusze Straży Granicznej.

Główny wysiłek ćwiczących zostanie skupiony na kwestiach związanych z organizacją ochrony granicy państwowej. Żołnierze będą ćwiczyć przygotowywanie posterunków obserwacyjnych, we współdziałaniu ze Strażą Graniczną przeprowadzone zostaną patrole piesze, konne i kołowe. Wykorzystane będą również Grupy Rozpoznania Obrazowego. Użyte zostaną bezzałogowe statki powietrzne. W ramach dozorowania strefy przygranicznej przeprowadzone zostaną poszukiwania osób z wykorzystaniem grupy K-9. Żołnierze będą ćwiczyć również działania pościgowe w ramach działań przeciwdywersyjnych, obronę infrastruktury krytycznej oraz dozorowanie terenu.  

Od ponad roku wspieramy działania Straży Granicznej w ochronie granicy RP. Doskonalenie procedur współdziałania pomiędzy naszymi formacjami jest jednym z głównych zadań podczas tego ćwiczenia – podkreśla Szef Sztabu 1. Podlaskiej Brygady OT ppłk Bartłomiej OSTRZEWSKI. Podczas ćwiczenia sprawdzone zostanie również funkcjonowanie procesu alarmowania oraz czasu reagowania Terytorialsów (stawiennictwa na jednostkach, doposażenia, aż do czasu stawienia się w miejscu wykonywania zadań).

Ćwiczenie KOP-22 realizowanie jest niezależenie od sił i środków zaangażowanych obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Żołnierze WOT niezmiennie wykonują swoje planowe zadania związane z ochroną granicy.

***

Żołnierze WOT, decyzją ministra obrony narodowej 3 września 2021 roku weszli do działań wspierających SG na terenie objętym stanem wyjątkowym. Do głównych działań w ramach operacji pk. „Silne wsparcie” należało wzmocnienie odporności społeczności lokalnych w rejonie przygranicznym na kryzys o charakterze hybrydowym. Żołnierze WOT odwiedzali samorządowców i władze lokalne, oceniali zakres ewentualnego wsparcia, monitorowali sytuację, odpowiadali na potrzeby mieszkańców przygranicznych miejscowości objętych stanem wyjątkowym. W kolejnych tygodniach do działań weszli specjaliści Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT, którzy szkolili samorządowców z zakresu cyberbezpieczeństwa. Z czasem specyfika działań WOT ewaluowała do zadań bezpośredniego wsparcia funkcjonariuszy SG bezpośrednio na granicy.

Martyna Wojenka
Zespół prasowy DWOT

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Żołnierze 3 PBOT trwają na posterunku - #NiezawodnaPomoc niesiona uchodźcom nie ustaje
#SilneWsparcie,  Niezawodna pomoc,  Ukraina,  Uchodźcy