Terytorialsi kontynuują #SilneWsparcie

 

W operację SILNE WSPARCIE w województwie podlaskim zaangażowani są także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z innych województw. Ich obecność umożliwia zwiększenie potencjału w zakresie wykorzystania specjalistycznego sprzętu oraz zapewnienia rotacji na stanowiskach. Na szczeblu województwa koordynacją sił WOT delegowanych do wsparcia zajmuje się 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej od 3 września br. terytorialsi prowadzą w województwach podlaskim i lubelskim operację SILNE WSPARCIE, której celem jest wzmocnienie odporności społeczności lokalnych z rejonu przygranicznego na zagrożenia o charakterze hybrydowym.

Niemal od samego początku operacji w działania zaangażowani zostali informatycy z Zespołu Działań Cyberprzestrzennych Dowództwa WOT. Ich zadaniem jest prowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla samorządowców.

Wsparcie z brygad OT ma szczególne znaczenie w obszarze użycia sprzętu, w tym tego specjalistycznego, jak zestawy Bezzałogowych Statków Powietrznych FlyEye i maszty oświetleniowe.

W gotowości do działania jest także Grupa Poszukiwawczo -Ratownicza K9 WOT z psami ratowniczymi wyszkolonymi do poszukiwania osób zaginionych.

Całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, żołnierze WOT w Podlaskiem wystawiają kilkadziesiąt patroli, punktów kontrolnych oraz posterunków obserwacyjnych. Terytorialsi działają także w ramach Zespołów Oceny Wsparcia, których zadaniem jest monitorowanie sytuacji w miejscowościach objętych stanem wyjątkowym oraz reagowanie na potrzeby lokalnych społeczności.

W Dowództwie WOT 24/7 funkcjonuje linia wsparcia telefonicznego dla osób z rejonów przygranicznych. Zgłoszenia należy kierować na bezpłatny numer telefonu 800 100 115.

Wspólnym celem funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji, żołnierzy wojsk operacyjnych oraz WOT jest ochrona granicy RP. Żołnierze i funkcjonariusze codziennie spotykają się z wyrazami wdzięczności okazywanymi przez mieszkańców zarówno rejonów przygranicznych, jak i pozostałych regionów Polski.

kpt. Łukasz WILCZEWSKI
Oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady OT

powiązane informacje

Razem Przeciw Dezinformacji
#SilneWsparcie,  Porozumienia 
W Wielkanoc 3 tys. żołnierzy WOT na służbie
#SilneWsparcie,  Niezawodna pomoc 
Święto saperów (nie tylko) w oliwkowych beretach
#SilneWsparcie,  Szkolenia i ćwiczenia,  Sprzęt i uzbrojenie