Nieprzerwalne #SilneWsparcie na granicy

 

Obecnie, w ramach operacji „Silne Wsparcie”, działania Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzone są w kilku obszarach, zarówno bezpośrednim wzdłuż granicy polsko-białoruskiej jak i wspierającym lokalną społeczność.

Silne Wsparcie na rzecz Straży Granicznej

Całą dobę patrole żołnierzy WOT wspierają funkcjonariuszy Straży Granicznej w przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji. Terytorialsi, wykorzystując znajomość terenu oraz sprzęt optoelektroniczny, wykrywają zarówno pojedyncze osoby, jak i kilkunastoosobowe grupy. W skład patroli wchodzą żołnierze przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy, wyposażeni w plecaki medyczne oraz dodatkowy zapas folii NRC, które zapobiegają wychłodzeniu organizmu. Patrole piesze to tylko jedna z form monitorowania terenu. Podobne działania prowadzone są na wodzie, z powietrza oraz konno. Codziennie, w miejscu gdzie granica biegnie wzdłuż rzeki Bug patrole realizowane są przy wykorzystaniu płaskodennych łodzi patrolowych. Dodatkowo odcinek ten zabezpieczają sekcje patroli konnych. Doskonała mobilność w trudnym terenie, szybkość przemieszczania, możliwość juczenia i transportu dodatkowego wyposażenia, duży zasięg działania, głębokość obserwacji oraz błyskawiczna reakcja na zagrożenie – to zestaw cech, które zadecydowały o skierowaniu patroli konnych WOT na wsparcie Straży Granicznej w zabezpieczeniu granicy z Białorusią. Każdego dnia, patrolując przygraniczną linie rzeki Bug, żołnierze WOT pokonują ponad 1000 kilometrów.

W gotowości do działania jest także Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza K9 WOT. W jej skład wchodzą nawigatorzy, przewodnicy oraz psy ratownicze wyszkolone do poszukiwania osób zaginionych. Zdaniem GRP K9 jest dotarcie do imigrantów potrzebujących pomocy, narażonych na utratę zdrowia lub życia na skutek wychłodzenia organizmu.

Wparcie prowadzonych działań

Ciężar prowadzonej operacji, ze względu na położenie geograficzne, spoczywa na barkach 1 Podlaskiej oraz 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nie mniej są one wspierane przez żołnierzy innych brygad OT. Od początku realizacji zadań głównymi siłami wspierającymi brygady z rejonu objętego stanem wyjątkowym byli operatorzy masztów oświetleniowych oraz grupy rozpoznania obrazowego wyposażonych w BSP FlyEye

Maszty oświetleniowe wykorzystywane są na wybranych odcinkach granicy państwowej. Pozwalają na doświetlenie terenu w głąb na kilka kilometrów. Dzięki swojej mobilności, w każdym momencie mogą zostać przekierowane w inne miejsce. Ich skuteczność jest na tyle duża, że w obrębie ich działania zdecydowanie spada liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy oraz niszczenia zapór.

Wsparcie lokalnej społeczności

W rejonie przygranicznym codziennie poruszają się mobilne Zespoły Oceny Wsparcia. Ich celem jest utrzymywanie kontaktów z lokalną społecznością i władzami samorządowymi oraz zbieranie i reagowanie na potrzeby zmieniające się wraz z rozwojem sytuacji na granicy. Jak pokazują wypracowane wnioski wymiana informacji zawsze dobrze wpływa na uspokojenie nastrojów. Działania prowadzone przez żołnierzy WOT dają poczucie, że mieszkańcy nie zostali sami z problemami wynikającymi z kryzysu na granicy polsko-białoruskiej oraz że mogą zawsze liczyć na wsparcie. Co więcej już sama obecność żołnierzy wpływa na podniesienie poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza w małych miejscowościach, oddalonych od posterunków policji i placówek SG. W ramach operacji Silne Wsparcie każdego dnia całodobowo działa kilkanaście zespołów na obszarze blisko 90 miejscowości. W ciągu ponad dwóch miesięcy żołnierze wzięli udział w blisko 1000 spotkań. Dodatkowo 24/7 funkcjonuje linia wsparcia telefonicznego dla osób z rejonów przygranicznych pod numerem 800 100 115. Zgłoszenia wymagające realizacji delegowane są do właściwych jednostek WOT.

W ramach operacji Silne Wsparcie pracownicy miejskich i gminnych rzędów z rejonu przygranicznego przeszkoleni zostali z zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego. Doradztwo i szkolenia w tym obszarze prowadzi Zespół Działań Cyberprzestrzennych Dowództwa WOT.

Zespół prasowy WOT

Załączniki