Wzmocnienie operacji #SilneWsparcie

 

W odpowiedzi na eskalację kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej podjęto kolejne działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa w rejonie objętym stanem wyjątkowym. Zadania w pasie przygranicznym realizowane są nieustannie przez 24 godziny.

Podjęte przez WOT działania to wzmocnienie prowadzonego dotychczas wsparcia dla Straży Granicznej.  

Terytorialsi realizują całodobowe patrole piesze, kołowe, patrole wodne z wykorzystaniem łodzi płaskodennych, patrole konne oraz prowadzą obserwację terenu z powietrza przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych FlyEye. Maszty oświetleniowe postawione w tych obszarach poprawiają widoczność i wspomagają skuteczność działań patrolowych. Cały czas działa również mobilny zespół oceny wsparcia, którego zadaniem jest wsparcie mieszkańców objętych stanem wyjątkowym.

Od poniedziałku, blisko 8 tysięcy żołnierzy zostało objętych alertem gotowości do natychmiastowego stawiennictwa z 3 województw: podlaskiego, lubelskiego oraz warmińsko – mazurskiego, z czego już 1000 podlaskich terytorialsów zameldowało się w swoich batalionach. 

Zespół prasowy WOT

Załączniki