Szósty dzień operacji #SilneWsparcie

 

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej kontynuują operację "SILNE WSPARCIE". Mobilne zespoły, zarówno w dzień i w nocy, prowadzą monitoring sytuacji w strefie objętej stanem wyjątkowym.

We wtorek terytorialsi odwiedzili 33 miejscowości województwa podlaskiego objęte stanem wyjątkowym. Żołnierze odbyli kolejne spotkania z lokalnymi liderami m.in. z burmistrzem Lipska.

Na wniosek władz lokalnych terytorialsi rozstawili w gminie Lipsk maszt oświetleniowy, który ma poprawić stan bezpieczeństwa mieszkańców.

Do 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wpłynęły już wnioski z czterech urzędów gmin zainteresowanych testami odporności systemów teleinformatycznych na włamania oraz szkoleniami z zakresu cyberbezpieczeństwa. To zadanie realizowane będzie przez Zespół Działań Cyberprzestrzennych oraz Wydział Operacji Informacyjnych Dowództwa WOT.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej od 3 września żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej weszli do działań na terenie objętym wprowadzonym stanem wyjątkowym. Głównym celem terytorialsów jest wzmocnienie odporności społeczności lokalnych w rejonie przygranicznym na kryzys o charakterze hybrydowym. Na obecnym etapie w operację "SILNE WSPARCIE" zaangażowani są żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT oraz 2 Lubelskiej Brygady OT.

kpt. Łukasz WILCZEWSKI
Oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

#SilneWsparcie dla Lubelszczyzny
#SilneWsparcie 
Drugi dzień operacji #SilneWsparcie
#SilneWsparcie 
#SilneWsparcie Terytorialsów
#SilneWsparcie 
#SilneWsparcie mieszkańców Podlasia
#SilneWsparcie