#SilneWsparcie Terytorialsów

 

Zgodnie z wczorajszą decyzją ministra obrony narodowej żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej weszli do działań na terenie objętym wprowadzonym stanem wyjątkowym.

Głównym celem działania żołnierzy WOT w ramach operacji pk. „Silne wsparcie” jest wzmocnienie odporności społeczności lokalnych w rejonie przygranicznym na kryzys o charakterze hybrydowym.

Żołnierze WOT spotykali się dzisiaj z samorządowacami i władzami lokalnymi, oceniali zakres ewentualnego wsparcia, monitorowali sytuację.

W działania są zaangażowani żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT, 2 Lubelskiej Brygady OT, w najbliższych dniach do działań wejdą też specjaliści Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT.

Od czwartku w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został  wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik Prasowy WOT

Załączniki

powiązane informacje

Szósty dzień operacji #SilneWsparcie
#SilneWsparcie 
#SilneWsparcie dla Lubelszczyzny
#SilneWsparcie 
Drugi dzień operacji #SilneWsparcie
#SilneWsparcie 
#SilneWsparcie mieszkańców Podlasia
#SilneWsparcie