Nowi oficerowie w WOT – uroczysta promocja na Pl. Piłsudskiego w Warszawie

 

W niedzielę, 18 lipca br., słowa oficerskiego ślubowania wypowiedzieli kolejni żołnierze WOT - absolwenci kursu oficerskiego AGRYKOLA.  Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Uroczystego aktu promocji na pierwszy stopień oficerski dokonał dowódca WOT - gen. dyw. Wiesław Kukuła.

18 lipca 2021 r., na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się kolejna promocja oficerska żołnierzy rezerwy. Wśród 155 żołnierzy promowanych na pierwszy stopień oficerski, 30 to żołnierze OT, absolwenci kursu oficerskiego AGRYKOLA.

Takie wydarzenia wzmacniają potencjał osobowy sił zbrojnych w aspekcie rezerw oraz budowy nowego rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej. Promocja oficerska, a po staropolsku „pasowanie żołnierza na oficera”, to absolutnie wyjątkowa chwila dla żołnierzy i ich rodzin.

Pierwsza promocja absolwentów kursu AGRYKOLA odbyła się w ramach promocji żołnierzy rezerwy w dniu 27 października 2019 r. Do dzisiaj wypromowanych na oficera OT zostało 158 absolwentów. Kurs oficerski Agrykola jest przeznaczony dla żołnierzy obrony terytorialnej, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową. Trwa on 13 miesięcy i otwiera bramę oficerskiej kariery dla żołnierzy WOT – ochotników. Do tej pory zakończone zostały cztery edycje kursu, niedawno zakończyły się kwalifikacje na piątą edycję.

Gratulujemy nowym oficerom OT!

Treść oficerskiego ślubowania:

“Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera Wojska Polskiego,
składam Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie.
Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.
Będę stał niezłomnie na straży bezpieczeństwa bytu narodu i państwa.
Będę strzegł i pomnażał chlubne tradycje bohaterskich walk
o niepodległość i sprawiedliwość.
Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał powierzone mi obowiązki,
wychowywał i szkolił swych podwładnych na prawych i dzielnych,
zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy.
Będę dbał o honor i dobre imię żołnierza polskiego.
Dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest moim prawem najwyższym.
Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno!”

Maria Kołtunowska
Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Kolejni oficerowie złożyli ślubowanie i dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Społeczne,  Zaciąg 
Kolejni oficerowie dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Agrykola,  Wydarzenia 
Pasowanie żołnierza na oficera
Promocja oficerska,  Tradycja