Kolejni oficerowie dołączyli do WOT

Ponad 200 żołnierzy kursu oficerskiego Wojsk Obrony Terytorialnej „Agrykola” oraz żołnierzy rezerwy złożyło, 3 grudnia na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, uroczyste oficerskie ślubowanie. Dzień wcześniej, podczas uroczystości w Zegrzu, otrzymali oni patenty oficerskie – symbol szczególnego wyróżnienia i ogromnego zobowiązania wobec Ojczyzny.

Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera Wojska Polskiego, składam Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie…” - te słowa wybrzmiały w minioną niedzielę na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. To już kolejna promocja oficerska żołnierzy rezerwy i OT. Wśród ponad 200 promowanych żołnierzy na pierwszy stopień oficerski, ponad 70 to żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, absolwenci kursu oficerskiego Agrykola. To oni w obecności władz państwowych, przełożonych oraz rodzin i bliskich przyjaciół wypowiedzieli słowa oficerskiego ślubowania. Uroczystego aktu promocji na pierwszy stopień oficerski dokonał m.in. cz.p.o. dowódcy WOT - gen. bryg. Krzysztof STAŃCZYK.

Jestem niezmiernie dumny, że mogłem dziś być tu z moimi żołnierzami i promować ich na pierwszy stopień oficerski. Są takie momenty w życiu żołnierza, które zapamiętuje się na całe życie – zostanie oficerem Wojska Polskiego jest właśnie jednym z nich. Życzę wszystkim nowo promowanym żołnierzom by dalej się rozwijali i wzmacniali potencjał Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Właśnie Ci ludzie są przyszłością naszej armii.

– powiedział gen. bryg Krzysztof STAŃCZYK.

Promowany tego dnia mł. chor. Marcin, żołnierz 5 Mazowieckiej Brygady OT dodał zaś, że:

Czuję rozpierającą dumę, zaszczyt i honor. Promocja jest zwieńczeniem mojego wysiłku, który włożyłem by dostąpić zaszczytu bycia oficerem Wojska Polskiego. Jest to kontynuacja tradycji niepodległościowej, ponieważ bezpieczeństwo Ojczyzny jest dla mnie wartością najwyższą.

Dzień wcześniej, 2 grudnia br., w klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu wręczono patenty oficerskie. W uroczystości uczestniczyli m.in.: cz.p.o. Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Krzysztof STAŃCZYK, cz.p.o. Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek SOKOŁOWSKI, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Tomasz DOMINIKOWSKI, Zastępca Dyrektor Departamentu Kadr MON płk Adam KĘPIŃSKI, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk. Bogdan SOWA oraz przedstawiciele jednostek wojskowych i instytucji MON.

Była to kolejna promocja żołnierzy OT, którzy ukończyli szkolenie, tradycjami nawiązujące do szkoły podchorążych rezerwy piechoty „Agrykola”. Szkoła ta została założona w 1941 roku przez Kedyw Komendy Głównej AK.

***

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej i eksperci z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON opracowali program AGRYKOLA. Nazwa projektu nawiązuje do szkoły podchorążych rezerwy piechoty „Agrykola” założonej w 1941 roku przez Kedyw
Komendy Głównej AK. Podczas programu AGRYKOLA dzisiejsi Terytorialsi uczą się w Akademii Wojsk Lądowych i Wojskowej Akademii Technicznej. Zgodnie z koncepcją DWOT kurs podzielony jest na cztery etapy i trwa 13 miesięcy. Podchorążowie na zajęciach spędzają około 600 godzin.
Dotychczas po ukończeniu szkolenia „Agrykola” blisko sześciuset żołnierzy WOT zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski.

Martyna WOJENKA
Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Żołnierze WOT mianowani na pierwszy stopień oficerski
Promocja oficerska,  Kurs AGRYKOLA,  Wydarzenia 
Kolejni oficerowie dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Kurs AGRYKOLA,  Wydarzenia 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Kolejni oficerowie złożyli ślubowanie i dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Społeczne,  Zaciąg