Pierwsi szeregowi zawodowi ukończyli kurs podoficerski SONDA

 

68 szeregowych - żołnierzy zawodowych ukończyło Sondę - kurs na pierwszy stopień podoficerski, kaprala. To pierwsze takie szkolenie, w którym uczestniczyli żołnierze zawodowi. Wcześniej Sonda była dedykowana żołnierzom - ochotnikom, pełniącym terytorialną służbę wojskową.

Uczestnicy zakończonego 13 listopada kursu to 68 szeregowych zawodowych ze wszystkich brygad Obrony Terytorialnej oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu i Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.

— Szkolenie podoficerów to jeden z najważniejszych elementów wzmacniających strukturę Wojska Polskiego, w tym przypadku Wojsk Obrony Terytorialnej — mówi st. chor. sztab. Piotr Pechta, Komendant Szkoły. — Nasz korpus to kręgosłup armii a podoficer to lider, za którym stoją jego żołnierze. Kapral a więc pierwszy stopień podoficerski, na który dzisiejsi absolwenci będą mogli awansować po kursie, wiąże się przede wszystkim ze stanowiskiem dowódcy drużyny, który odgrywa ważną rolę szkoleniową i dowódczą. Podczas kursu skupialiśmy się zatem na podniesieniu umiejętności dowódczych, nauczaniu ich przywództwa wojskowego oraz metodyki nauczania.

Podoficer ma być charyzmatycznym liderem, przywódcą. Osobą, która będzie podejmowała trudne, odpowiedzialne decyzje. Podoficer musi umieć zachować się w sytuacjach kryzysowych, prowadzić ludzi do działania. W sposób przemyślany i skoordynowany.

Podczas uroczystego wręczenia dyplomów potwierdzających ukończenie kursu obecny był przedstawiciel Dowódcy WOT – płk Konrad Korpowski, szef Pionu Szkolenia Dowództwa WOT.

— Kim jest podoficer? — zwrócił się do stojących na placu apelowym żołnierzy płk Konrad Korpowski. — Jest osobą, żołnierzem, która ma czuwać nad dyscypliną. Podoficer dba o morale. Dba również o szkolenie. O rzemiosło wojskowe. Dyscyplina, morale, szkolenie.

Celem Sondy jest zatem także wpojenie podoficerom wartości, które podniosą ich autorytet i pozwolą im być dobrym przywódcą.

Kurs zakończył się egzaminem składającym się z 3 etapów: ogólnego sprawdzianu z wiedzy teoretycznej, testu sprawności fizycznej oraz egzaminu praktycznego, polegającego na sprawdzeniu nabytych umiejętności instruktorskich podczas prowadzenia przez żołnierzy punktu nauczania.

— Umiejętności przywódcze i szkoleniowe, których nauczono nas na kursie, przydadzą się na pewno po objęciu stanowiska podoficerskiego — mówi st. szer. Marta Jakób z 12 Wielkopolskiej Brygady OT.

Egzamin zaliczyli wszyscy słuchacze. W ostatnim dniu szkolenia otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podoficerskiej, które daje im możliwość awansowania.

Kolejny kurs planowany jest w pierwszym kwartale 2021 roku. Przystąpią do niego żołnierze wyłonieni podczas wrześniowych kwalifikacji. 

st. sierż. Robert KOWALEWSKI
Rzecznik Prasowy SP SONDA

 

Załączniki

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Trenuj z Wojskiem w ferie
SP Sonda,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Wydarzenia,  Zdrowy styl życia,  CSWOT 
SONDA szkoli w 25BKpow
SP Sonda,  Szkolenia i ćwiczenia 
Sprawdzian kreatywnego dowodzenia na Torze Lidera
SP Sonda,  Szkolenia i ćwiczenia