Porozumienie o współpracy żołnierzy z harcerzami

 

- Naszym celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy WOT, a harcerstwem w taki sposób, aby - wzajemnie się wspierając - lepiej wypełniać misje, jakie stoją przed naszymi organizacjami. Misje, których wspólnym mianownikiem jest wychowanie odpowiednio młodego człowieka i ukształtowanie żołnierza, świadomego obrońcy Rzeczpospolitej – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła komentując podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Dowództwem WOT a ZHP i ZHR.

W dniu 22 lutego 2020 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, podczas obchodów Dnia Myśli Braterskiej Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej nawiązało współpracę z dwiema największymi organizacjami harcerskimi w Polsce: Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Sygnatariuszem porozumienia ze strony Wojsk Obrony Terytorialnej był dowódca gen. dyw. Wiesław Kukuła. Ze strony Związku Harcerstwa Polskiego dokument o współpracy podpisała Naczelnik ZHP hm. Anna Nowosad, a w imieniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Przewodniczący ZHR hm. Grzegorz Nowik oraz Sekretarz Generalny hm. Wiesław Turzański.

Porozumienie swoim patronatem objął Andrzej Duda, Prezydent RP - zwierzchnik sił zbrojnych oraz honorowy protektor ruchu harcerskiego, który wyraził jednocześnie nadzieję, że współpraca ta przyniesie wiele dobrego zarówno harcerzom, jak i żołnierzom, a także ludziom, którym oni służą. „Bardzo się cieszę, że poprzez porozumienie (...) harcerze będą mogli korzystać ze sprzętu Wojsk Obrony Terytorialnej, do którego pewnie normalnie nie mieliby dostępu" - powiedział prezydent.

Dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła wyraził z kolei przekonanie, że harcerstwo stanowi doskonałe źródło kadr dla Wojska Polskiego. "Naszym celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy WOT a harcerstwem w taki sposób, aby - wzajemnie się wspierając - lepiej wypełniać misje, jakie stoją przed naszymi organizacjami. Misje, których wspólnym mianownikiem jest wychowanie odpowiednio młodego człowieka i ukształtowanie żołnierza, świadomego obrońcy Rzeczpospolitej" - powiedział.

Generał Kukuła przypomniał, że Wojska Obrony Terytorialnej współcześnie kontynuują misję Armii Krajowej. „Nasi poprzednicy – żołnierze Armii Krajowej  z wielką dumą podkreślają swoje harcerskie korzenie, czasami do nazw wojskowych pododdziałów dodając określenie harcerski. To spośród harcerzy legendarny Cichociemny, harcerz, podpułkownik Wojska Polskiego Adam Borys „Pług” wyselekcjonował przyszłych żołnierzy legendarnego batalionu AK Parasol. Harcerstwo stanowiło kiedyś i stanowi dziś doskonałe źródło kadr dla Wojska Polskiego. Już dzisiaj w Wojskach Obrony Terytorialnej około 7% naszych  żołnierzy to druhny i druhowie” – powiedział dowódca WOT.

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Anna Nowosad przypomniała, że harcerstwo zawsze odpowiadało i odpowiada na aktualne potrzeby i wyzwania. „To że podpisaliśmy porozumienie pozwoli odpowiadać na te potrzeby i wyzwania jeszcze lepiej. Naszą misją jest wychowywanie kolejnych pokoleń Polaków, kolejnych pokoleń obywateli, również takich obywateli, którzy zawsze na pierwszym miejscy będą stawiali służbę Ojczyźnie. Jestem przekonana, że dzięki temu porozumieniu zyskaliśmy dodatkowe narzędzia i możliwości do jeszcze lepszego realizowania naszej misji – powiedziała hm. Nowosad.

Komentując nawiązanie współpracy z WOT przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej hm. Jan Pastwa przypomniał, że ochotnicy szarych szeregów sformowani w grupy szturmowe zasilili Armię Krajową. „Ale My Harcerze, dzisiaj w 110 roku istnienia pamiętamy, że to nie był początek. Pierwsze kursy instruktorskie były przecież kursami przysposobienia wojskowego, kursami podoficerskimi i oficerskimi. Jedyną odznaką, która została dopuszczona do noszenia na mundurze wojskowym poza odznakami wojskowymi był Krzyż Harcerski. To porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy pozwala nam przejść od fazy, w której podziwialiśmy z pewną zazdrością i podziwem tych spośród nas, którzy pięli się w karierze wojskowej dzięki harcerskiemu hartowi ducha. Od dziś mamy tę współpracę sformalizowaną. Dziękujemy za to Panu Prezydentowi i Panu Generałowi” – powiedział przewodniczący ZHR.

Na zakończenie obchodów Dnia Myśli Braterskiej na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego harcerze wraz z prezydentem utworzyli krąg harcerski wokół watry. Na fasadzie Pałacu pojawiła się także specjalna iluminacja z napisem: "Dzień Myśli Braterskiej". Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni, obchodzone co roku przez harcerzy i skautów na całym świecie w rocznicę urodzin twórcy skautingu Roberta Baden-Powella.

Jak w praktyce będą realizowane porozumienia o współpracy?

Braterstwo, gotowość pomocy innym, patriotyzm, dyscyplina to tylko niektóre z cech wspólnych dla harcerzy i żołnierzy. U podwalin podpisanych porozumień leży wychowanie człowieka w myśl harcerskich zasad, w poczuci odpowiedzialności za Ojczyznę, przywiązania do wartości,  upowszechniania działalności wolontariackiej, jak również pozyskania akceptacji dla działalności Sił Zbrojnych.

Realna współpraca WOT z organizacjami harcerskimi będzie realizowana przede wszystkim na szczeblu lokalnym pomiędzy odpowiednimi chorągwiami i brygadami obrony terytorialnej. Jedną z płaszczyzn współdziałania może być tegoroczny Europejski Zlot Skautów (European Jamboree 2020), który odbędzie się pomiędzy 27 lipca, a 6 sierpnia.  

W ramach porozumienia będą realizowane dwa projekty: „Braterstwo Munduru”, w ramach którego harcerze raz w roku będą szkolić się w brygadach OT oraz „Zlot pokoleń w mundurach”, którego celem będzie upowszechnianie tradycji i historii.

Współpraca będzie też dotyczyć promocji służby wojskowej wśród harcerzy, rozwijania kompetencji obronnych, upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, kształtowania patriotycznych postaw wśród młodzieży. Organizacje harcerskie będą wydzielać instruktorów oraz bazę lokalową.

Największym zakresem dotychczasowej współpracy żołnierzy WOT i harcerzy było zabezpieczenie 24  Światowego Zlotu Skautów (24th World Scout Jamboree), który odbywał się na przełomie lipca i sierpnia 2019 r. w USA.

 

Dziękujemy Andrzejowi Dudzie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za to, że jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych oraz honorowy protektor ruchu harcerskiego patronował naszemu porozumieniu.

Druhny i Druhowie pozostajemy zawsze gotowi, zawsze blisko do współdziałania z Wami.

LINKI DO MATERIAŁÓW:

Wystąpienie Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych - LINK
Relacja z wydarzenia (wystąpienie gen. dyw. Wiesława Kukuły, dowódcy WOT) - LINK

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

Fot. DWOT

Załączniki

powiązane informacje

35 tys. żołnierzy WOT w gOTowości
Kukuła,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zaciąg 
Terytorialsi na Westerplatte oddali hołd obrońcom Ojczyzny
Kukuła,  Społeczne,  Tradycja,  Lokalne,  Wydarzenia 
Aplikacja, która ułatwi pomoc!
Kukuła,  Odporna wiosna,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe,  Innowacje 
Żołnierze WOT wspierają Policjantów
Porozumienia,  Odporna wiosna,  Społeczne