Załącznik publikacji

Porozumienie o współpracy WOT z ZHP i ZHR

23.02.2020
Fot. DWOT

W dniu 22 lutego 2020 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, podczas obchodów Dnia Myśli Braterskiej Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej nawiązało współpracę z dwiema największymi organizacjami harcerskimi w Polsce: Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Porozumienie o współpracy WOT z ZHP i ZHR