Promocja oficerska żołnierzy OT - absolwentów kursu AGRYKOLA

„Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera Wojska Polskiego, składam Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie (…)” – te słowa oficerskiego ślubowania wygłoszone w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza pozostają na zawsze w sercu każdego oficera Wojska Polskiego. Są one nie tylko spełnieniem marzeń i zaszczytem, ale też najwyższym zobowiązaniem!

27 października przejdzie do historii jako ten dzień, w którym miała miejsce pierwsza promocja oficerska żołnierzy obrony terytorialnej - bsolwentów kursu AGRYKOLA.

W sumie promowanych było blisko 200 żołnierzy, w tym: 157 żołnierzy rezerwy oraz 46 żołnierzy obrony terytorialnej. Dzień wcześniej, w sobotę, 26 października odebrali oni patenty oficerskie. Tu więcej na ten temat.

Kurs Agrykola jest przeznaczony dla żołnierzy obrony terytorialnej, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową. Trwa on 13 miesięcy i otwiera bramę oficerskiej kariery dla żołnierzy WOT – ochotników. Do tej pory zakończone zostały dwie edycje kursu, obecnie trwa trzecia.

Treść oficerskiego ślubowania:

“Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera Wojska Polskiego,
składam Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie.
Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.
Będę stał niezłomnie na straży bezpieczeństwa bytu narodu i państwa.
Będę strzegł i pomnażał chlubne tradycje bohaterskich walk
o niepodległość i sprawiedliwość.
Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał powierzone mi obowiązki,
wychowywał i szkolił swych podwładnych na prawych i dzielnych,
zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy.
Będę dbał o honor i dobre imię żołnierza polskiego.
Dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest moim prawem najwyższym.
Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno!”

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik WOT

Fot. DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Kolejni oficerowie dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Agrykola,  Wydarzenia 
Pasowanie żołnierza na oficera
Promocja oficerska,  Tradycja 
Pierwsze patenty oficerskie dla żołnierzy WOT
Kukuła,  Promocja oficerska